Dòng tiền đang chảy mạnh

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Dòng tiền đang chảy mạnh vào TTCK kể từ đầu năm 2012 đến nay. Điều đó cho thấy TTCK dần thực hiện được chức năng căn bản thứ nhất là thanh khoản.
Dòng tiền đang chảy mạnh

75 triệu cổ phiếu tương đương 1.100-1.500 tỷ đồng được chuyển nhượng, đó là mức giao dịch trung bình tại sàn TP. HCM kể từ ngày 15/3/2012 đến nay. Tại sàn Hà Nội, trong khoảng thời gian này, khối lượng chuyển nhượng trung bình lên tới trên 100 triệu cổ phiếu/phiên, với giá trị giao dịch quanh mốc 1.000 tỷ đồng. Thanh khoản thị trường ổn định ở mức cao trong nhiều phiên liền là tín hiệu rõ nét của sự sôi động trở lại, dù trong sự sôi động này, chỉ số chứng khoán có thể tăng hoặc giảm liên tục hàng phiên.

Không chỉ khối ngoại lên tiếng cổ vũ cho sự khởi sắc của TTCK, mà chính nhà đầu tư nội mới là đối tượng hào hứng vào cuộc, giúp thị trường qua giai đoạn trầm lắng, với mức đóng góp từ 65-85% giá trị giao dịch hàng phiên tại sàn TP. HCM (tại sàn Hà Nội, nhà đầu tư nội chiếm tỷ trọng giao dịch từ 90-95% toàn thị trường). Quan sát tại một số CTCK cho thấy, các hoạt động margin, ứng vốn cho nhà đầu tư để đáp ứng nhu cầu giao dịch diễn ra khá sôi động. Thị trường tiếp tục xuất hiện những nhân viên môi giới mang lại nguồn thu phí hàng trăm triệu đồng/tháng và theo đó, không ít người môi giới đang có thu nhập vượt trên mức lương tổng giám đốc của công ty mình. Nhân sự tại CTCK lại vào guồng quay bận rộn. Một số CTCK nhân viên phải làm đến 7-8h tối, một số CTCK khác đang rục rịch tuyển thêm người.

Cùng với quyết định kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều của sàn TP. HCM và Hà Nội, sàn TP. HCM đã công bố chỉ số VN-30 và sắp tới, sàn Hà Nội cũng ra mắt một số chỉ số mới như HNX 30, HNX 50 để thêm công cụ đo lường thị trường cho nhà đầu tư. Hệ thống giao dịch lô lẻ tại HNX đã chính thức được đưa vào vận hành từ 26/3/2012, giúp các nhà đầu tư tìm đối tác để chuyển nhượng lượng cổ phiếu dù rất nhỏ.

Nhiều cải tiến khác hướng đến DN, nhà đầu tư trong mục tiêu tăng hiệu quả thị trường như xây dựng bộ chỉ số theo ngành, giảm thời gian thanh toán (thị trường trái phiếu đã thực hiện thanh toán T+3), xây dựng nhà tạo lập thị trường (trước mắt với thị trường trái phiếu), tin học hóa công tác công bố thông tin từ DN đến Sở, đến thị trường… đang được các Sở và UBCK thực hiện. Dù bối cảnh kinh tế vĩ mô và hiện trạng tài chính tại nhiều DN còn nhiều khó khăn, nhưng sự nỗ lực và tinh thần lạc quan đang dần rõ nét hơn tại các thành viên TTCK Việt Nam.

Dòng tiền chảy mạnh là minh chứng cho thấy TTCK dần thực hiện được chức năng căn bản thứ nhất là thanh khoản. Tuy nhiên, chức năng thứ hai, quan trọng không kém là giúp DN huy động vốn hiện chưa có sự chuyển động đáng kể nào, trong khi nhu cầu lớn nhất của DN khi tham gia TTCK là huy động vốn mới, rẻ hơn và bền vững hơn. Theo dõi nhiều ĐHCĐ của DN gần đây cho thấy, kế hoạch phát hành cổ phiếu để huy động vốn của DN được đưa ra rất dè dặt, chủ yếu vì chưa thấy tính khả thi, trong khi thực tế, DN đang phải đi vay vốn ngân hàng với lãi suất quanh mức 20%.

Thanh khoản đã được cải thiện, dù mới ở mức trung bình (thời kỳ TTCK sôi động, giá trị giao dịch từng ở mức 3.000-5.000 tỷ đồng/phiên), đang dần gỡ khó cho hoạt động của khối CTCK. Tuy nhiên, với khối DN niêm yết, câu hỏi lớn nhất là làm thế nào để huy động được vốn qua TTCK vẫn chưa thấy câu trả lời.

UBCK đã “bật đèn xanh” cho DN huy động vốn với giá cổ phiếu dưới mệnh giá, nhưng cách hạch toán khoản thặng dư vốn (âm) sau khi huy động như thế nào, đang có những dư luận trái chiều. Đây là một trong số nhiều vấn đề mà công tác huy động vốn của DN qua TTCK gặp phải.

Bên cạnh các cải tiến kỹ thuật, TTCK đang rất cần những sáng kiến pháp lý để không chỉ khơi thông dòng chảy vốn trên thị trường thứ cấp, mà quan trọng không kém là để dòng vốn chảy vào DN, thúc đẩy DN sản xuất kinh doanh.

Theo Người quan sátĐTCK

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Dòng tiền đang chảy mạnh

Dòng tiền đang chảy mạnh vào TTCK kể từ đầu năm 2012 đến nay. Điều đó cho thấy TTCK dần thực hiện được chức năng căn bản thứ nhất là thanh khoản.


Dong tien dang chay manh


Dong tien dang chay manh vao TTCK ke tu dau nam 2012 den nay. Dieu do cho thay TTCK dan thuc hien duoc chuc nang can ban thu nhat la thanh khoan.


75 trieu co phieu tuong duong 1.100-1.500 ty dong duoc chuyen nhuong, do la muc giao dich trung binh tai san TP. HCM ke tu ngay 15/3/2012 den nay. Tai san Ha Noi, trong khoang thoi gian nay, khoi luong chuyen nhuong trung binh len toi tren 100 trieu co phieu/phien, voi gia tri giao dich quanh moc 1.000 ty dong. Thanh khoan thi truong on dinh o muc cao trong nhieu phien lien la tin hieu ro net cua su soi dong tro lai, du trong su soi dong nay, chi so chung khoan co the tang hoac giam lien tuc hang phien.

Khong chi khoi ngoai len tieng co vu cho su khoi sac cua TTCK, ma chinh nha dau tu noi moi la doi tuong hao hung vao cuoc, giup thi truong qua giai doan tram lang, voi muc dong gop tu 65-85% gia tri giao dich hang phien tai san TP. HCM (tai san Ha Noi, nha dau tu noi chiem ty trong giao dich tu 90-95% toan thi truong). Quan sat tai mot so CTCK cho thay, cac hoat dong margin, ung von cho nha dau tu de dap ung nhu cau giao dich dien ra kha soi dong. Thi truong tiep tuc xuat hien nhung nhan vien moi gioi mang lai nguon thu phi hang tram trieu dong/thang va theo do, khong it nguoi moi gioi dang co thu nhap vuot tren muc luong tong giam doc cua cong ty minh. Nhan su tai CTCK lai vao guong quay ban ron. Mot so CTCK nhan vien phai lam den 7-8h toi, mot so CTCK khac dang ruc rich tuyen them nguoi.

Cung voi quyet dinh keo dai thoi gian giao dich sang buoi chieu cua san TP. HCM va Ha Noi, san TP. HCM da cong bo chi so VN-30 va sap toi, san Ha Noi cung ra mat mot so chi so moi nhu HNX 30, HNX 50 de them cong cu do luong thi truong cho nha dau tu. He thong giao dich lo le tai HNX da chinh thuc duoc dua vao van hanh tu 26/3/2012, giup cac nha dau tu tim doi tac de chuyen nhuong luong co phieu du rat nho.

Nhieu cai tien khac huong den DN, nha dau tu trong muc tieu tang hieu qua thi truong nhu xay dung bo chi so theo nganh, giam thoi gian thanh toan (thi truong trai phieu da thuc hien thanh toan T+3), xay dung nha tao lap thi truong (truoc mat voi thi truong trai phieu), tin hoc hoa cong tac cong bo thong tin tu DN den So, den thi truong… dang duoc cac So va UBCK thuc hien. Du boi canh kinh te vi mo va hien trang tai chinh tai nhieu DN con nhieu kho khan, nhung su no luc va tinh than lac quan dang dan ro net hon tai cac thanh vien TTCK Viet Nam.

Dong tien chay manh la minh chung cho thay TTCK dan thuc hien duoc chuc nang can ban thu nhat la thanh khoan. Tuy nhien, chuc nang thu hai, quan trong khong kem la giup DN huy dong von hien chua co su chuyen dong dang ke nao, trong khi nhu cau lon nhat cua DN khi tham gia TTCK la huy dong von moi, re hon va ben vung hon. Theo doi nhieu DHCD cua DN gan day cho thay, ke hoach phat hanh co phieu de huy dong von cua DN duoc dua ra rat de dat, chu yeu vi chua thay tinh kha thi, trong khi thuc te, DN dang phai di vay von ngan hang voi lai suat quanh muc 20%.

Thanh khoan da duoc cai thien, du moi o muc trung binh (thoi ky TTCK soi dong, gia tri giao dich tung o muc 3.000-5.000 ty dong/phien), dang dan go kho cho hoat dong cua khoi CTCK. Tuy nhien, voi khoi DN niem yet, cau hoi lon nhat la lam the nao de huy dong duoc von qua TTCK van chua thay cau tra loi.

UBCK da “bat den xanh” cho DN huy dong von voi gia co phieu duoi menh gia, nhung cach hach toan khoan thang du von (am) sau khi huy dong nhu the nao, dang co nhung du luan trai chieu. Day la mot trong so nhieu van de ma cong tac huy dong von cua DN qua TTCK gap phai.

Ben canh cac cai tien ky thuat, TTCK dang rat can nhung sang kien phap ly de khong chi khoi thong dong chay von tren thi truong thu cap, ma quan trong khong kem la de dong von chay vao DN, thuc day DN san xuat kinh doanh.

Theo Nguoi quan satDTCK

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000