Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên giao dịch ngày 29/3

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thống kê trong quá khứ thì theo dạng thức đồ thị thì 37,5% chỉ số VN-Index có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và 62,5% cho chiều ngược lại vào ngày mai;
Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên giao dịch ngày 29/3

Diễn biến thị trường


· Chỉ số chứng khoán hai sàn đã tăng vào cuối phiên giao dịch ngày hôm nay mặc dù trong ngày đã có lúc giảm khá mạnh;


· Khối ngoại mua ròng về khối lượng trên cả hai sàn vào phiên giao dịch ngày hôm nay;


· Khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm trên cả hai sàn giao dịch (HOSE giảm 32,23%, HNX giảm 15,04%);


· Nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH, MSN, VNM, EIB, STB, REE, PPC…thị trường đã khởi sắc trở lại vào phiên giao dịch buổi chiểu. Nhóm chứng khoán có tính dẫn dắt như SSI, BVS, VND đều quay trở lại mức giá tham chiếu hoặc xanh nhẹ vào cuối giờ giao dịch thúc đẩy các cổ phiếu nóng khác tăng giá như SAM, VNE, PVL, PVA, VHG…;


· SBS và VSP tiếp tục tăng trần với dư mua rất lớn mặc dù chịu áp lực bán lớn từ đợt tăng giá mạnh vừa qua. Thông tin đáng chú ý là SBS công bố hiện tại đã có 500 tỷ tiền mặt gửi ngân hàng sau đợt tái cơ cấu và thêm 800 tỷ trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo để làm nguồn vốn kinh doanh.


· VIC bị bán mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay và đây là phiên thứ 3 cổ phiếu này bị bán sàn với khối lượng lớn. Các lệnh bán mạnh như có dấu hiệu của giải chấp nhưng khối ngoại và nhiều nhà đầu tư nội cũng tích cực dò đáy. Trong ngày, VIC thông báo là đã huy động thành công 185 triệu USD trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 5 năm với lãi suất Coupon là 5%, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ. Giá triếu phiếu chuyển đổi là 112 ngàn đồng/ cổ phiếu. Lần trước các trái chủ đã thắng lớn khi mua 100 triệu USD trái chuyển đổi của VIC (Giá chuyển đổi cũng được ấn định ban đầu là 112 ngàn đồng/cổ phiếu sau đó HĐQT đã đổi phương án giá phát hành);


Thông tin đáng chú ý


Thông tin tích cực


· Sau khi trần lãi suất hạ xuống 13% thì kỳ hạn của tiền gửi tiết kiệm đã kéo ra dài hơn khi các khoản tiền gửi kỳ hạn 3 tháng đang dần thay cho kỳ hạn 1 tháng và ngày trước đó. Với việc các NHTM hạn chế cho vay ra và tỷ lệ tiết kiệm đang có xu hướng tăng lên do niềm tin vào VND được nâng lên sau khi NHNN đã và đang kiểm soát tốt thị trường ngoại hối và vàng cùng với lạm phát đang trong xu hướng giảm là những nhân tố tích cực giúp lãi suất huy động cũng như cho vay có cơ sở giảm dần;


Thông tin tiêu cực


· Theo ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, xuất khẩu gạo ba tháng đầu năm 2012 giảm tới hơn 42% chứ không phải giảm 32% như số liệu trước đó của Bộ NN&PTNT. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2012 chỉ đạt 1,1 triệu tấn (số liệu chưa chính thức trước đó là 1,3 triệu tấn), giảm 42,5% về lượng và 42,5% về giá trị. Trong khi đó, hầu hết các nhóm hàng nông lâm, thủy sản khác cũng trên đà sụt giảm (cà phê giảm 10% về lượng, 12% về giá trị; sắn giảm 10% về lượng và 18,5% về giá trị);


Phân tích kỹ thuật


Thống kê trong quá khứ thì theo dạng thức đồ thị:


· 37,5% chỉ số VN-Index có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và 62,5% cho chiều ngược lại vào ngày mai;


· 57,14% chỉ số HNX-Index có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và 42,86% cho chiều ngược lại vào ngày mai;


Thống kê trong quá khứ theo sự biến động của mẫu hình nến:


· 47% chỉ số VN-Index sẽ giảm giá và 51%% cho chiều ngược lại vào ngày mai;


· 39% chỉ số HNX-Index sẽ giảm giá và 59% cho chiều ngược lại vào ngày mai;


Định lượng kỹ thuật (Tỷ trọng Cash/Stock)


· HOSE: 66,73%/33,27%


· HNX: 72,61%/27,39%


VN-Index sau khi chạm kênh kháng cự số (1) đã điều chỉnh giảm điểm ở (2) và (3). Phiên giao dịch ngày hôm nay chỉ số đã phục hồi trở lại sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ động MA(20). Một Bullish Hammer được hình thành trên đồ thị. Có vẻ như VN-Index đang vận động theo mẫu hình theo mẫu hình Flag Partern. Các vị thế mua sẽ được mở ra khi chỉ số VN-Index có một “Break out” khỏi ngưỡng kháng cự số (3) trên đồ thị.


Biều đồ chỉ số VN-IndexHNX-Index chạm kênh kháng cự (2) và đã điều chỉnh các điểm (3) và (4). Ngày hôm nay, chỉ số HNX-Index đã phục hồi mạnh sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ động MA(20) và ngưỡng hỗ trợ tại đường tăng giá số (1) trên đồ thị. Khoảng cách giữa đường MA(50) và MA(200) tiếp tục thu hẹp lại báo hiệu điểm mua vàng sắp hiện. Mẫu hình lý tưởng với chỉ số HNX-Index là điểm mua vàng xuất hiện kèm theo một “Break out” khỏi kênh kháng cự số (2) để xác nhận mô hình “Cốc tay cầm”. Một điểm “Break out” nếu có sẽ là mở ra một vị thế mua với nhà đầu tư. Sử dụng kỹ thuật dò thời gian, ngày 30/03/2012 có thể được xem xét cho sự thay đổi quyết định vào lúc này. Động lực của thị trường sẽ tới từ nhóm cổ phiếu ngành dầu khí và ngân hàng ?


Biểu đồ chỉ số HNX-Index

PTKT Blog
Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên giao dịch ngày 29/3

Thống kê trong quá khứ thì theo dạng thức đồ thị thì 37,5% chỉ số VN-Index có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và 62,5% cho chiều ngược lại vào ngày mai;


Phan tich ky thuat chung khoan phien giao dich ngay 29/3


Thong ke trong qua khu thi theo dang thuc do thi thi 37,5% chi so VN-Index co gia dong cua cao hon gia mo cua va 62,5% cho chieu nguoc lai vao ngay mai;


Dien bien thi truong


· Chi so chung khoan hai san da tang vao cuoi phien giao dich ngay hom nay mac du trong ngay da co luc giam kha manh;


· Khoi ngoai mua rong ve khoi luong tren ca hai san vao phien giao dich ngay hom nay;


· Khoi luong giao dich khop lenh giam tren ca hai san giao dich (HOSE giam 32,23%, HNX giam 15,04%);


· Nho su phuc hoi cua nhom co phieu von hoa lon nhu BVH, MSN, VNM, EIB, STB, REE, PPC…thi truong da khoi sac tro lai vao phien giao dich buoi chieu. Nhom chung khoan co tinh dan dat nhu SSI, BVS, VND deu quay tro lai muc gia tham chieu hoac xanh nhe vao cuoi gio giao dich thuc day cac co phieu nong khac tang gia nhu SAM, VNE, PVL, PVA, VHG…;


· SBS va VSP tiep tuc tang tran voi du mua rat lon mac du chiu ap luc ban lon tu dot tang gia manh vua qua. Thong tin dang chu y la SBS cong bo hien tai da co 500 ty tien mat gui ngan hang sau dot tai co cau va them 800 ty trai phieu chuyen doi khong tai san dam bao de lam nguon von kinh doanh.


· VIC bi ban manh trong phien giao dich ngay hom nay va day la phien thu 3 co phieu nay bi ban san voi khoi luong lon. Cac lenh ban manh nhu co dau hieu cua giai chap nhung khoi ngoai va nhieu nha dau tu noi cung tich cuc do day. Trong ngay, VIC thong bao la da huy dong thanh cong 185 trieu USD trai phieu chuyen doi ky han 5 nam voi lai suat Coupon la 5%, thanh toan 6 thang mot lan vao cuoi ky. Gia trieu phieu chuyen doi la 112 ngan dong/ co phieu. Lan truoc cac trai chu da thang lon khi mua 100 trieu USD trai chuyen doi cua VIC (Gia chuyen doi cung duoc an dinh ban dau la 112 ngan dong/co phieu sau do HDQT da doi phuong an gia phat hanh);


Thong tin dang chu y


Thong tin tich cuc


· Sau khi tran lai suat ha xuong 13% thi ky han cua tien gui tiet kiem da keo ra dai hon khi cac khoan tien gui ky han 3 thang dang dan thay cho ky han 1 thang va ngay truoc do. Voi viec cac NHTM han che cho vay ra va ty le tiet kiem dang co xu huong tang len do niem tin vao VND duoc nang len sau khi NHNN da va dang kiem soat tot thi truong ngoai hoi va vang cung voi lam phat dang trong xu huong giam la nhung nhan to tich cuc giup lai suat huy dong cung nhu cho vay co co so giam dan;


Thong tin tieu cuc


· Theo ong Truong Thanh Phong, Chu tich Hiep hoi Luong thuc Viet Nam (VFA) cho biet, xuat khau gao ba thang dau nam 2012 giam toi hon 42% chu khong phai giam 32% nhu so lieu truoc do cua Bo NN&PTNT. Cu the, kim ngach xuat khau gao 3 thang dau nam 2012 chi dat 1,1 trieu tan (so lieu chua chinh thuc truoc do la 1,3 trieu tan), giam 42,5% ve luong va 42,5% ve gia tri. Trong khi do, hau het cac nhom hang nong lam, thuy san khac cung tren da sut giam (ca phe giam 10% ve luong, 12% ve gia tri; san giam 10% ve luong va 18,5% ve gia tri);


Phan tich ky thuat


Thong ke trong qua khu thi theo dang thuc do thi:


· 37,5% chi so VN-Index co gia dong cua cao hon gia mo cua va 62,5% cho chieu nguoc lai vao ngay mai;


· 57,14% chi so HNX-Index co gia dong cua cao hon gia mo cua va 42,86% cho chieu nguoc lai vao ngay mai;


Thong ke trong qua khu theo su bien dong cua mau hinh nen:


· 47% chi so VN-Index se giam gia va 51%% cho chieu nguoc lai vao ngay mai;


· 39% chi so HNX-Index se giam gia va 59% cho chieu nguoc lai vao ngay mai;


Dinh luong ky thuat (Ty trong Cash/Stock)


· HOSE: 66,73%/33,27%


· HNX: 72,61%/27,39%


VN-Index sau khi cham kenh khang cu so (1) da dieu chinh giam diem o (2) va (3). Phien giao dich ngay hom nay chi so da phuc hoi tro lai sau khi cham nguong ho tro dong MA(20). Mot Bullish Hammer duoc hinh thanh tren do thi. Co ve nhu VN-Index dang van dong theo mau hinh theo mau hinh Flag Partern. Cac vi the mua se duoc mo ra khi chi so VN-Index co mot “Break out” khoi nguong khang cu so (3) tren do thi.


Bieu do chi so VN-IndexHNX-Index cham kenh khang cu (2) va da dieu chinh cac diem (3) va (4). Ngay hom nay, chi so HNX-Index da phuc hoi manh sau khi cham nguong ho tro dong MA(20) va nguong ho tro tai duong tang gia so (1) tren do thi. Khoang cach giua duong MA(50) va MA(200) tiep tuc thu hep lai bao hieu diem mua vang sap hien. Mau hinh ly tuong voi chi so HNX-Index la diem mua vang xuat hien kem theo mot “Break out” khoi kenh khang cu so (2) de xac nhan mo hinh “Coc tay cam”. Mot diem “Break out” neu co se la mo ra mot vi the mua voi nha dau tu. Su dung ky thuat do thoi gian, ngay 30/03/2012 co the duoc xem xet cho su thay doi quyet dinh vao luc nay. Dong luc cua thi truong se toi tu nhom co phieu nganh dau khi va ngan hang ?


Bieu do chi so HNX-Index

PTKT Blog
Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000