Phát hành tăng vốn, "vừng ơi, mở cửa ra"!

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
CTD nộp hồ sơ lên UBCK xin phát hành riêng lẻ hơn 10 triệu cổ phiếu với giá dự kiến 50.000 đồng/cp trong khi thị giá CTD hiện ở mức 38.000 đồng/cp.
Phát hành tăng vốn,

Tín hiệu đáng mừng nhất sau con sóng tăng điểm của TTCK là DN bắt đầu thực hiện kế hoạch huy động vốn mới bằng nhiều hình thức.

Công ty Coteccons (CTD) đã nộp hồ sở lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phát hành riêng lẻ 10,43 triệu cổ phiếu, tương ứng 104,3 tỷ đồng vốn điều lệ với giá dự kiến 50.000 đồng/cổ phiếu.

ĐHCĐ năm ngoái, CTD đã được thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá ngang bằng giá trị sổ sách. Nếu kế hoạch phát hành này thành công, CTD sẽ thu về hơn 500 tỷ đồng tiền mặt, trong đó 400 tỷ đồng là thặng dư phát hành. Điều này phần nào giải thích lý do vì sao Red River, cổ đông lớn của CTD, lại đăng ký mua vào 600.000 cổ phiếu CTD trong tuần trước, mặc dù thanh khoản của CTD rất thấp. Mua vào CTD, có nghĩa là Red River phải nắm giữ cổ phiếu này lâu dài chứ không thể dễ dàng bán chốt lời sớm.

Theo tìm hiểu của Đầu tư Chứng khoán, đối tác chiến lược của CTD có thể là tổ chức đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào thị trường Việt Nam và đã làm quen với CTD từ 5 năm nay.

Nếu kế hoạch phát hành này thành công, CTD sẽ là một trong số rất ít doanh nghiệp có thể phát hành cổ phiếu cao hơn thị giá 40% trong khoảng thời gian 1 năm vừa qua.

CTD là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, một lĩnh vực đang gặp khó khăn do sự suy giảm của thị trường bất động sản. Năm 2011, lợi nhuận của CTD không tăng trưởng, mà chỉ ngang bằng với năm 2010. Năm nay, thị trường bất động sản vẫn chưa thấy điểm sáng. Vậy lý do nào để một đối tác đầu tư hơn 500 tỷ đồng vào CTD ở thời điểm này? Câu trả lời, nếu có, chỉ có thể là đầu tư dài hạn, trên cơ sở tin tưởng sự phát triển của DN cũng như của nền kinh tế việt Nam.

Một động thái đáng quan tâm khác là kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi của CTCP Cơ điện lạnh (REE) sẽ được trình ĐHCĐ vào cuối tuần này. Số lượng REE định phát hành là 557.846 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối thiểu 3 năm. Lãi suất trái phiếu cố định 6%/năm. Thời hạn chuyển đổi trái phiếu không cố định, mà có thể chuyển đổi vào bất kỳ lúc nào trong kỳ hạn, khi còn tỷ lệ sở hữu hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thời gian phát hành trái phiếu chuyển đổi dự kiến trong quý II/2012. Giá chuyển đổi không thấp hơn thị giá cổ phiếu tại thời điểm phát hành trái phiếu.

Với phương án phát hành nêu trên, có thể dự báo đối tác mua trái phiếu chuyển đổi của REE là nhà đầu tư nước ngoài. Nguồn vốn huy động được đầu tư cho dự án cơ sở hạ tầng chiến lược trong lĩnh vực điện nước và phát triển bất động sản của REE.

Đầu tư trái phiếu chuyển đổi với mức độ rủi ro thấp là “thực đơn” được các nhà đầu tư nước ngoài khá ưa chuộng. Trái phiếu chuyển đổi là sự đánh cược vào TTCK trong trung hạn. Nhưng sự khôn ngoan của REE được thể hiện trong điều khoản thời hạn chuyển đổi linh hoạt, tức REE có thể tranh thủ thời điểm TTCK tốt nhất để tiến hành chuyển đổi trái phiếu vừa có lợi cho trái chủ, vừa bớt sức ép pha loãng cho cổ đông hiện hữu.

CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VCS) cũng có kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, với giá bằng 50% giá bình quân của 20 phiên gần nhất tại thời điểm phát hành, không thấp hơn mệnh giá. Tuy nhiên, đối tác chiến lược mà HĐQT của VCS đề cập ở đây lại cũng bao gồm cả thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng. Đồng thời, VCS đã xin phát hành một lượng 2,6 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên. Như vậy, với tư cách là cổ đông chiến lược, các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng của VCS có thể được mua cổ phiếu 2 lần với giá ưu đãi, bằng mệnh giá nếu xét giá của VCS hiện nay là 14.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu không xét đến yếu tố bất hợp lý duy nhất này thì điều đáng nói là VCS có khả năng phát hành cổ phiếu mới huy động vốn, bởi năm ngoái việc phát hành kể cả bằng mệnh giá cũng không khả thi, vì thị giá cổ phiếu xuống dưới mệnh giá.

Sự phục hồi trở lại của TTCK giúp một số DN có thêm điều kiện thuận lợi để phát hành cổ phiếu huy động vốn. Theo đại diện bộ phận tư vấn Công ty Chứng khoán SSI, một số doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn đang khởi động làm lại hồ sơ phát hành. Việc phát hành cổ phiếu mới có thể còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chí ít thì động thái chia cổ tức bằng cổ phiếu của DN đã được các cổ đông chấp nhận, chứ không dị ứng như trước đây. Lý do là giá cổ phiếu đang hồi phục dần và hiện vẫn ở mức thấp, nên việc chia cổ tức bằng cổ phiếu lúc này giúp nhà đầu tư bớt rủi ro thua lỗ vì niềm tin rằng, trong trung hạn, giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại.

Theo Thu HươngVnEconomy

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Phát hành tăng vốn, "vừng ơi, mở cửa ra"!

CTD nộp hồ sơ lên UBCK xin phát hành riêng lẻ hơn 10 triệu cổ phiếu với giá dự kiến 50.000 đồng/cp trong khi thị giá CTD hiện ở mức 38.000 đồng/cp.


Phat hanh tang von, "vung oi, mo cua ra"!


CTD nop ho so len UBCK xin phat hanh rieng le hon 10 trieu co phieu voi gia du kien 50.000 dong/cp trong khi thi gia CTD hien o muc 38.000 dong/cp.


Tin hieu dang mung nhat sau con song tang diem cua TTCK la DN bat dau thuc hien ke hoach huy dong von moi bang nhieu hinh thuc.

Cong ty Coteccons (CTD) da nop ho so len Uy ban Chung khoan Nha nuoc xin phat hanh rieng le 10,43 trieu co phieu, tuong ung 104,3 ty dong von dieu le voi gia du kien 50.000 dong/co phieu.

DHCD nam ngoai, CTD da duoc thong qua phuong an phat hanh co phieu cho co dong chien luoc voi gia ngang bang gia tri so sach. Neu ke hoach phat hanh nay thanh cong, CTD se thu ve hon 500 ty dong tien mat, trong do 400 ty dong la thang du phat hanh. Dieu nay phan nao giai thich ly do vi sao Red River, co dong lon cua CTD, lai dang ky mua vao 600.000 co phieu CTD trong tuan truoc, mac du thanh khoan cua CTD rat thap. Mua vao CTD, co nghia la Red River phai nam giu co phieu nay lau dai chu khong the de dang ban chot loi som.

Theo tim hieu cua Dau tu Chung khoan, doi tac chien luoc cua CTD co the la to chuc dau tu nuoc ngoai da dau tu vao thi truong Viet Nam va da lam quen voi CTD tu 5 nam nay.

Neu ke hoach phat hanh nay thanh cong, CTD se la mot trong so rat it doanh nghiep co the phat hanh co phieu cao hon thi gia 40% trong khoang thoi gian 1 nam vua qua.

CTD la doanh nghiep hoat dong chinh trong linh vuc xay dung, mot linh vuc dang gap kho khan do su suy giam cua thi truong bat dong san. Nam 2011, loi nhuan cua CTD khong tang truong, ma chi ngang bang voi nam 2010. Nam nay, thi truong bat dong san van chua thay diem sang. Vay ly do nao de mot doi tac dau tu hon 500 ty dong vao CTD o thoi diem nay? Cau tra loi, neu co, chi co the la dau tu dai han, tren co so tin tuong su phat trien cua DN cung nhu cua nen kinh te viet Nam.

Mot dong thai dang quan tam khac la ke hoach phat hanh trai phieu chuyen doi cua CTCP Co dien lanh (REE) se duoc trinh DHCD vao cuoi tuan nay. So luong REE dinh phat hanh la 557.846 trai phieu, menh gia 1 trieu dong/trai phieu, ky han toi thieu 3 nam. Lai suat trai phieu co dinh 6%/nam. Thoi han chuyen doi trai phieu khong co dinh, ma co the chuyen doi vao bat ky luc nao trong ky han, khi con ty le so huu huu doi voi nha dau tu nuoc ngoai. Thoi gian phat hanh trai phieu chuyen doi du kien trong quy II/2012. Gia chuyen doi khong thap hon thi gia co phieu tai thoi diem phat hanh trai phieu.

Voi phuong an phat hanh neu tren, co the du bao doi tac mua trai phieu chuyen doi cua REE la nha dau tu nuoc ngoai. Nguon von huy dong duoc dau tu cho du an co so ha tang chien luoc trong linh vuc dien nuoc va phat trien bat dong san cua REE.

Dau tu trai phieu chuyen doi voi muc do rui ro thap la “thuc don” duoc cac nha dau tu nuoc ngoai kha ua chuong. Trai phieu chuyen doi la su danh cuoc vao TTCK trong trung han. Nhung su khon ngoan cua REE duoc the hien trong dieu khoan thoi han chuyen doi linh hoat, tuc REE co the tranh thu thoi diem TTCK tot nhat de tien hanh chuyen doi trai phieu vua co loi cho trai chu, vua bot suc ep pha loang cho co dong hien huu.

CTCP Da op lat cao cap Vinaconex (VCS) cung co ke hoach phat hanh co phieu cho co dong chien luoc, voi gia bang 50% gia binh quan cua 20 phien gan nhat tai thoi diem phat hanh, khong thap hon menh gia. Tuy nhien, doi tac chien luoc ma HDQT cua VCS de cap o day lai cung bao gom ca thanh vien HDQT, Ban tong giam doc, Ke toan truong. Dong thoi, VCS da xin phat hanh mot luong 2,6 trieu co phieu cho can bo cong nhan vien. Nhu vay, voi tu cach la co dong chien luoc, cac thanh vien HDQT, Ban tong giam doc, Ke toan truong cua VCS co the duoc mua co phieu 2 lan voi gia uu dai, bang menh gia neu xet gia cua VCS hien nay la 14.000 dong/co phieu.

Neu khong xet den yeu to bat hop ly duy nhat nay thi dieu dang noi la VCS co kha nang phat hanh co phieu moi huy dong von, boi nam ngoai viec phat hanh ke ca bang menh gia cung khong kha thi, vi thi gia co phieu xuong duoi menh gia.

Su phuc hoi tro lai cua TTCK giup mot so DN co them dieu kien thuan loi de phat hanh co phieu huy dong von. Theo dai dien bo phan tu van Cong ty Chung khoan SSI, mot so doanh nghiep co nhu cau huy dong von dang khoi dong lam lai ho so phat hanh. Viec phat hanh co phieu moi co the con gap nhieu kho khan, nhung chi it thi dong thai chia co tuc bang co phieu cua DN da duoc cac co dong chap nhan, chu khong di ung nhu truoc day. Ly do la gia co phieu dang hoi phuc dan va hien van o muc thap, nen viec chia co tuc bang co phieu luc nay giup nha dau tu bot rui ro thua lo vi niem tin rang, trong trung han, gia co phieu se tang tro lai.

Theo Thu HuongVnEconomy

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000