UBCK dự kiến kiến nghị miễn thuế cho đầu tư vào quỹ mở

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
UBCK dự kiến sẽ đề nghị Bộ Tài chính xem xét miễn thuế cho NĐT khi đầu tư vào quỹ mở nhằm tái cấu trúc cơ sở NĐT theo hướng gia tăng NĐT tổ chức, khuyến khích đầu tư dài hạn.
UBCK dự kiến kiến nghị miễn thuế cho đầu tư vào quỹ mở

Ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó chủ tịch UBCK, cho biết, UBCK đang rà soát lại toàn bộ chính sách thuế đối với lĩnh vực chứng khoán, để kiến nghị Bộ Tài chính có những sửa đổi, bổ sung phù hợp. Trong đó, tập trung rà soát các mức thuế áp dụng đối với NĐT tổ chức, các quỹ đầu tư… theo hướng khuyến khích và phát triển NĐT tổ chức, tạo điều kiện cho sự ra đời các sản phẩm mới theo thông lệ quốc tế, khuyến khích đầu tư ngắn hạn.

Riêng đối với quỹ mở, theo ông Hùng, UBCK đang cân nhắc đề nghị Bộ Tài chính xem xét áp dụng chính sách miễn thuế đối với NĐT khi đầu tư vào quỹ mở. Cụ thể là miễn thuế 25% hiện hành đánh vào phần lợi nhuận mà các pháp nhân nhận được từ các quỹ đầu tư.

Ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, sắp tới Vụ Chính sách thuế sẽ trực tiếp làm việc với UBCK để hoàn chỉnh phương án rà soát tất cả chính sách thuế đối với lĩnh vực chứng khoán trên cơ sở kết quả rà soát mà UBCK thực hiện. Trong đó, tập trung đi sâu đánh giá, phân tích những bất hợp lý của chính sách thuế hiện hành. Ngoài ra, các kiến nghị sửa đổi, bổ sung còn phải đảm bảo hài hoàn với các quy định pháp lý liên quan, đặc biệt là những mục tiêu quan trọng đặt ra trong quá trình tái cấu trúc TTCK.

UBCK đang xem xét hồ sơ để cấp phép thành lập quỹ mở cho các công ty quản lý quỹ.

Theo Hữu Hoè

Đầu tư chứng khoán

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

UBCK dự kiến kiến nghị miễn thuế cho đầu tư vào quỹ mở

UBCK dự kiến sẽ đề nghị Bộ Tài chính xem xét miễn thuế cho NĐT khi đầu tư vào quỹ mở nhằm tái cấu trúc cơ sở NĐT theo hướng gia tăng NĐT tổ chức, khuyến khích đầu tư dài hạn.


UBCK du kien kien nghi mien thue cho dau tu vao quy mo


UBCK du kien se de nghi Bo Tai chinh xem xet mien thue cho NDT khi dau tu vao quy mo nham tai cau truc co so NDT theo huong gia tang NDT to chuc, khuyen khich dau tu dai han.


Ong Nguyen Doan Hung, Pho chu tich UBCK, cho biet, UBCK dang ra soat lai toan bo chinh sach thue doi voi linh vuc chung khoan, de kien nghi Bo Tai chinh co nhung sua doi, bo sung phu hop. Trong do, tap trung ra soat cac muc thue ap dung doi voi NDT to chuc, cac quy dau tu… theo huong khuyen khich va phat trien NDT to chuc, tao dieu kien cho su ra doi cac san pham moi theo thong le quoc te, khuyen khich dau tu ngan han.

Rieng doi voi quy mo, theo ong Hung, UBCK dang can nhac de nghi Bo Tai chinh xem xet ap dung chinh sach mien thue doi voi NDT khi dau tu vao quy mo. Cu the la mien thue 25% hien hanh danh vao phan loi nhuan ma cac phap nhan nhan duoc tu cac quy dau tu.

Ong Ngo Huu Loi, Vu truong Vu Chinh sach thue, Bo Tai chinh cho biet, sap toi Vu Chinh sach thue se truc tiep lam viec voi UBCK de hoan chinh phuong an ra soat tat ca chinh sach thue doi voi linh vuc chung khoan tren co so ket qua ra soat ma UBCK thuc hien. Trong do, tap trung di sau danh gia, phan tich nhung bat hop ly cua chinh sach thue hien hanh. Ngoai ra, cac kien nghi sua doi, bo sung con phai dam bao hai hoan voi cac quy dinh phap ly lien quan, dac biet la nhung muc tieu quan trong dat ra trong qua trinh tai cau truc TTCK.

UBCK dang xem xet ho so de cap phep thanh lap quy mo cho cac cong ty quan ly quy.

Theo Huu Hoe

Dau tu chung khoan

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000