TSS: Hạn chót 31/3/2012 nhà đầu tư tất toán tài khoản sang CTCK khác

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Sau thời gian này mà NĐT không đến tất toán tài khoản, TSS sẽ tự động chuyển tài khoản NĐT sang CTCK Navibank. TSS vừa bị phạt 30 triệu đồng vì Tổng giám đốc chưa có chứng chỉ hành nghề.
TSS: Hạn chót 31/3/2012 nhà đầu tư tất toán tài khoản sang CTCK khác

Ngày 26/3/2012, UBCK quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Chứng khoán Trường Sơn - TSS (địa chỉ: Số 39 ngõ 76 Đường An Dương, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội).

Theo đó, TSS bị phạt 30 triệu đồng vì không lưu trữ đầy đủ bằng chứng về việc đặt lệnh giao dịch của nhà đầu tư theo quy định.

Ngoài ra, TSS bị phạt 30 triệu vì bổ nhiệm Tổng Giám đốc khi chưa có chứng chỉ hành nghề theo quy định, nhân viên thực hiện nghiệp vụ môi giới chưa có chứng chỉ hành nghề.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với hai hành vi vi phạm hành chính là 60 triệu đồng.

Được biết, quyền Tổng giám đốc của TSS lúc này là ông Hồ Hoài Nam đã có 9 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán, 6 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng tại các định chế tài chính, 02 năm kinh nghiệm làm Giám đốc tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán Trường Sơn. Ông Hồ Hoài Nam tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Hiện ông đang theo học Chương trình kiểm toán quốc tế công (ACCA).

Ngày 21/3 vừa qua, TSS thông báo công ty đã ngừng giao dịch trên hai sở HNX và HoSe, dừng hoạt động môi giới và tất toán tài khoản nhà đầu tư.

TSS mời nhà đầu tư đến công ty (số 39, ngõ 76 phố An Dương) làm thủ tục đóng tài khoản, chuyển khoản và tất toán tài khoản, hạn chót vào ngày 31/3/2012. Nếu hết thời hạn trên mà khách hàng không đến làm thủ tục, TSS sẽ tự động chuyển tài khoản và chứng khoán sang CTCK Navibank.

Về tài khoản chứng khoán đang chờ hưởng quyền mua, cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu, TSS sẽ ủy quyền cho Trung tâm lưu ký thực hiện phân bổ về CTCK mà NĐT chuyển đến.

Hoàng Ly

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

TSS: Hạn chót 31/3/2012 nhà đầu tư tất toán tài khoản sang CTCK khác

Sau thời gian này mà NĐT không đến tất toán tài khoản, TSS sẽ tự động chuyển tài khoản NĐT sang CTCK Navibank. TSS vừa bị phạt 30 triệu đồng vì Tổng giám đốc chưa có chứng chỉ hành nghề.


TSS: Han chot 31/3/2012 nha dau tu tat toan tai khoan sang CTCK khac


Sau thoi gian nay ma NDT khong den tat toan tai khoan, TSS se tu dong chuyen tai khoan NDT sang CTCK Navibank. TSS vua bi phat 30 trieu dong vi Tong giam doc chua co chung chi hanh nghe.


Ngay 26/3/2012, UBCK quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh doi voi CtyCP Chung khoan Truong Son - TSS (dia chi: So 39 ngo 76 Duong An Duong, Phuong Tu Lien, Quan Tay Ho, Tp. Ha Noi).

Theo do, TSS bi phat 30 trieu dong vi khong luu tru day du bang chung ve viec dat lenh giao dich cua nha dau tu theo quy dinh.

Ngoai ra, TSS bi phat 30 trieu vi bo nhiem Tong Giam doc khi chua co chung chi hanh nghe theo quy dinh, nhan vien thuc hien nghiep vu moi gioi chua co chung chi hanh nghe.

Tong cong muc phat tien doi voi hai hanh vi vi pham hanh chinh la 60 trieu dong.

Duoc biet, quyen Tong giam doc cua TSS luc nay la ong Ho Hoai Nam da co 9 nam lam viec trong linh vuc tai chinh ke toan, 6 nam kinh nghiem lam ke toan truong tai cac dinh che tai chinh, 02 nam kinh nghiem lam Giam doc tai chinh tai cong ty co phan chung khoan Truong Son. Ong Ho Hoai Nam tot nghiep Dai hoc Tai chinh ke toan va Dai hoc Ngoai ngu Ha Noi. Hien ong dang theo hoc Chuong trinh kiem toan quoc te cong (ACCA).

Ngay 21/3 vua qua, TSS thong bao cong ty da ngung giao dich tren hai so HNX va HoSe, dung hoat dong moi gioi va tat toan tai khoan nha dau tu.

TSS moi nha dau tu den cong ty (so 39, ngo 76 pho An Duong) lam thu tuc dong tai khoan, chuyen khoan va tat toan tai khoan, han chot vao ngay 31/3/2012. Neu het thoi han tren ma khach hang khong den lam thu tuc, TSS se tu dong chuyen tai khoan va chung khoan sang CTCK Navibank.

Ve tai khoan chung khoan dang cho huong quyen mua, co tuc bang tien hoac co phieu, TSS se uy quyen cho Trung tam luu ky thuc hien phan bo ve CTCK ma NDT chuyen den.

Hoang Ly

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000