Bên mua thận trọng, VN-Index lùi về gần 440 điểm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo HSC, việc bán tháo hôm qua có thể do tin đồn về việc kiểm tra giao dịch ký quỹ tại các CTCK sắp tới. Một số bluechips tăng nhẹ trở lại song mức tăng không đáng kể.
Bên mua thận trọng, VN-Index lùi về gần 440 điểm

Sau phiên “chạy loạn” hôm qua, VN-Index gần như đánh mất toàn bộ thành quả tăng điểm của tuần trước. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (28/3), VN-Index tiếp tục giảm nhẹ 2,72 điểm xuống 443,2 điểm. Giao dịch rất cầm chừng, ở cả chiều mua và chiều bán. KLGD đợt 1 đạt hơn 4 triệu đơn vị, tương đương hơn 52 tỷ đồng.

Sang đợt 2, đà giảm bắt đầu hạ nhiệt, một số cổ phiếu bắt đầu tăng trở lại. Tại nhóm Vn30, lúc này có 10 cổ phiếu tăng giá trong đó CII tăng 1.000 đồng/cp, CTG, VCB tăng 100 đồng, GDM, VNM tăng 500 đồng, MSN tăng 2.000 đồng, DPM, EIB, FPT, HVG đã leo lên giá tham chiếu. VIC giảm sàn xuống 97.000 đồng/cp, dư bán sàn hơn 388 nghìn đơn vị; SSI, PVF giảm 200 đồng, PVD giảm 1.200 đồng. VN30-Index lúc này chỉ giảm nhẹ 1 điểm.

Tại nhóm penny và midcap, SBS đang giao dịch mạnh, có lúc chạm giá trần 6.600 đồng/cp nhưng hiện chỉ tăng nhẹ 100 đồng, các mã tăng nóng thời gian qua như TLH, TNT, LCG…đều giảm, VNE, NVT, SAM, HQC đứng giá.  

Bên sàn Hà Nội, HNX-Index lúc này giảm 0,23 điểm xuống 74,73 điểm. ACB lúc này đã có dư mua giá tham chiếu, APS tăng 200 đồng, nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn chịu áp lực bán: BVS giảm 400 đồng, KLS giảm 100 đồng, VND, WSS giảm 300 đồng, thanh khoản các mã này khá thấp do bên mua vẫn còn đang lưỡng lự.

HBB, SHB đều giảm điểm, SHB dư bán sàn 7 triệu cổ phiếu song không ai mua.

VSP sáng nay khớp lệnh hơn 2 triệu cp (cập nhật tại thời điểm 9h30), dư mua trần hơn 600 nghìn đơn vị;

Tăng trưởng GDP quý I/2012 dự báo ở mức 4%, thấp hơn so với cùng kỳ, được xem là một tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang chậm lại. Theo VCSC, GDP quý I tăng chậm thường do dịp Tết, VCSC giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP cả năm đạt 5,5%.

Còn theo bản tin của HSC, các cổ phiếu bị bán tháo mạnh trong buổi chiều hôm qua do tin đồn về việc cơ quan quản lý nhà nước có thể sắp có đợt thanh tra các hoạt động margin tại các CTCK. Theo đó, các CTCK không được phép cungcấp tỷ lệ ký quỹ trên 40% và không được phép cho vay ký quỹ trên 5% vốn hóa của công ty và chỉ có một số cổ phiếu được đáp ứng. Đối với các CTCK nhỏ, thường lỏng lẻo trong việc cho vay margin, theo HSC, có lẽ các NĐT nhỏ lẻ đã nhân tin đồn này để rút khỏi thị trường và các cTCK có thể giảm cho vay ký quỹ nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định.

Phương Mai

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bên mua thận trọng, VN-Index lùi về gần 440 điểm

Theo HSC, việc bán tháo hôm qua có thể do tin đồn về việc kiểm tra giao dịch ký quỹ tại các CTCK sắp tới. Một số bluechips tăng nhẹ trở lại song mức tăng không đáng kể.


Ben mua than trong, VN-Index lui ve gan 440 diem


Theo HSC, viec ban thao hom qua co the do tin don ve viec kiem tra giao dich ky quy tai cac CTCK sap toi. Mot so bluechips tang nhe tro lai song muc tang khong dang ke.


Sau phien “chay loan” hom qua, VN-Index gan nhu danh mat toan bo thanh qua tang diem cua tuan truoc. Mo cua phien giao dich sang nay (28/3), VN-Index tiep tuc giam nhe 2,72 diem xuong 443,2 diem. Giao dich rat cam chung, o ca chieu mua va chieu ban. KLGD dot 1 dat hon 4 trieu don vi, tuong duong hon 52 ty dong.

Sang dot 2, da giam bat dau ha nhiet, mot so co phieu bat dau tang tro lai. Tai nhom Vn30, luc nay co 10 co phieu tang gia trong do CII tang 1.000 dong/cp, CTG, VCB tang 100 dong, GDM, VNM tang 500 dong, MSN tang 2.000 dong, DPM, EIB, FPT, HVG da leo len gia tham chieu. VIC giam san xuong 97.000 dong/cp, du ban san hon 388 nghin don vi; SSI, PVF giam 200 dong, PVD giam 1.200 dong. VN30-Index luc nay chi giam nhe 1 diem.

Tai nhom penny va midcap, SBS dang giao dich manh, co luc cham gia tran 6.600 dong/cp nhung hien chi tang nhe 100 dong, cac ma tang nong thoi gian qua nhu TLH, TNT, LCG…deu giam, VNE, NVT, SAM, HQC dung gia.  

Ben san Ha Noi, HNX-Index luc nay giam 0,23 diem xuong 74,73 diem. ACB luc nay da co du mua gia tham chieu, APS tang 200 dong, nhom co phieu chung khoan van chiu ap luc ban: BVS giam 400 dong, KLS giam 100 dong, VND, WSS giam 300 dong, thanh khoan cac ma nay kha thap do ben mua van con dang luong lu.

HBB, SHB deu giam diem, SHB du ban san 7 trieu co phieu song khong ai mua.

VSP sang nay khop lenh hon 2 trieu cp (cap nhat tai thoi diem 9h30), du mua tran hon 600 nghin don vi;

Tang truong GDP quy I/2012 du bao o muc 4%, thap hon so voi cung ky, duoc xem la mot tin hieu cho thay nen kinh te dang cham lai. Theo VCSC, GDP quy I tang cham thuong do dip Tet, VCSC giu nguyen du bao tang truong GDP ca nam dat 5,5%.

Con theo ban tin cua HSC, cac co phieu bi ban thao manh trong buoi chieu hom qua do tin don ve viec co quan quan ly nha nuoc co the sap co dot thanh tra cac hoat dong margin tai cac CTCK. Theo do, cac CTCK khong duoc phep cungcap ty le ky quy tren 40% va khong duoc phep cho vay ky quy tren 5% von hoa cua cong ty va chi co mot so co phieu duoc dap ung. Doi voi cac CTCK nho, thuong long leo trong viec cho vay margin, theo HSC, co le cac NDT nho le da nhan tin don nay de rut khoi thi truong va cac cTCK co the giam cho vay ky quy nham dam bao tuan thu theo quy dinh.

Phuong Mai

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000