Khối ngoại mua ròng 78 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
STB, CTG, VCB và MBB được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 78 tỷ đồng chiếm 90% tổng giá trị mua ròng phiên hôm nay.
Khối ngoại mua ròng 78 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng

Trên HOSE, kết thúc phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 8 triệu  cổ phiếu giá trị 192 tỷ đồng, trong đó  các cổ phiếu ngân hàng chiếm 3,4 triệu đơn vị. STB là  mã được mua nhiều nhất với hơn 2 triệu đơn vị. Khối này cũng bán ra 4,7 triệu cổ phiếu giá trị 101 tỷ đồng.

Giá trị mua ròng là 91,6 tỷ đồng. Như vậy sau 7 phiên liên tiếp mua ròng nhà  đầu tư nước ngoài đã mua vào hơn 600 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Hôm nay giá trị mua ròng mã STB đạt 45,3 tỷ đồng, cao nhất từ ngày 19/3 đến nay. Trước đó ngày 15 và 16/3 nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào kỷ lục ở mã cổ phiếu ngân hàng này với tổng giá trị khoảng 350 tỷ đồng. Sau khi các cổ đông nước ngoài của STB lần  lượt thoái vốn, room của cổ phiếu này tăng cao và liên tục được khối ngoại thu gom.

Ba mã cổ phiếu ngân hàng khác là CTG, VCB và MBB lần lượt được mua ròng 14,5 tỷ, 10 tỷ và 8 tỷ đồng trong phiên giao dịch hôm nay.

Trong số các giao dịch thỏa thuận, đáng chú ý có việc chuyển nhượng nội khối của các nhà đầu tư nước ngoài ở mã hai mã cổ phiếu chứng khoán SSI và HCM. Khối lượng HCM là 400.000 cổ phiếu, giá trị 8,3 tỷ đồng còn SSI là khoảng 700.000 đơn vị giá trị khoảng 15 tỷ đồng.  Hôm nay họ cũng mua ròng 200.000 cổ phiếu OPC giá trị 6,7 tỷ đồng thông qua giao dịch thỏa thuận.

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng cao nhất từ hôm 15/3 nhờ giao dịch mạnh ở cổ phiếu PVS. Khối ngoại đã mua vào 3,4 triệu cổ phiếu, giá tị 41 tỷ đồng và bán ra hơn 744 ngàn cổ phiếu, giá trị 7,6 tỷ đồng. Giá trị mua ròng là 34,2 tỷ đồng.

Cổ phiếu được mua vào nhiều nhất là PVS với khối lượng hơn 750 ngàn đơn vị, giá trị hơn 14 tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất trên HOSE   An Huy

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Khối ngoại mua ròng 78 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng

STB, CTG, VCB và MBB được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 78 tỷ đồng chiếm 90% tổng giá trị mua ròng phiên hôm nay.


Khoi ngoai mua rong 78 ty dong co phieu ngan hang


STB, CTG, VCB va MBB duoc nha dau tu nuoc ngoai mua rong 78 ty dong chiem 90% tong gia tri mua rong phien hom nay.


Tren HOSE, ket thuc phien hom nay, nha dau tu nuoc ngoai mua vao 8 trieu  co phieu gia tri 192 ty dong, trong do  cac co phieu ngan hang chiem 3,4 trieu don vi. STB la  ma duoc mua nhieu nhat voi hon 2 trieu don vi. Khoi nay cung ban ra 4,7 trieu co phieu gia tri 101 ty dong.

Gia tri mua rong la 91,6 ty dong. Nhu vay sau 7 phien lien tiep mua rong nha  dau tu nuoc ngoai da mua vao hon 600 ty dong tren san HOSE.

Hom nay gia tri mua rong ma STB dat 45,3 ty dong, cao nhat tu ngay 19/3 den nay. Truoc do ngay 15 va 16/3 nha dau tu nuoc ngoai da mua vao ky luc o ma co phieu ngan hang nay voi tong gia tri khoang 350 ty dong. Sau khi cac co dong nuoc ngoai cua STB lan  luot thoai von, room cua co phieu nay tang cao va lien tuc duoc khoi ngoai thu gom.

Ba ma co phieu ngan hang khac la CTG, VCB va MBB lan luot duoc mua rong 14,5 ty, 10 ty va 8 ty dong trong phien giao dich hom nay.

Trong so cac giao dich thoa thuan, dang chu y co viec chuyen nhuong noi khoi cua cac nha dau tu nuoc ngoai o ma hai ma co phieu chung khoan SSI va HCM. Khoi luong HCM la 400.000 co phieu, gia tri 8,3 ty dong con SSI la khoang 700.000 don vi gia tri khoang 15 ty dong.  Hom nay ho cung mua rong 200.000 co phieu OPC gia tri 6,7 ty dong thong qua giao dich thoa thuan.

Tren san HNX, nha dau tu nuoc ngoai co phien mua rong cao nhat tu hom 15/3 nho giao dich manh o co phieu PVS. Khoi ngoai da mua vao 3,4 trieu co phieu, gia ti 41 ty dong va ban ra hon 744 ngan co phieu, gia tri 7,6 ty dong. Gia tri mua rong la 34,2 ty dong.

Co phieu duoc mua vao nhieu nhat la PVS voi khoi luong hon 750 ngan don vi, gia tri hon 14 ty dong.

Top 10 co phieu duoc mua rong nhieu nhat tren HOSE   An Huy

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000