4 hãng bia lớn muốn làn cổ đông chiến lược Sabeco: Bộ Công thương vẫn chưa chọn đối tác nào

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Hai trong 4 ứng cử viên có hãng sở hữu Heniken và Sab Miller- một trong những hãng bia lớn nhất thế giới. Nhưng Bộ Công thương vẫn đang cân nhắc giá bán: chịu lỗ hay bán theo giá IPO?
4 hãng bia lớn muốn làn cổ đông chiến lược Sabeco: Bộ Công thương vẫn chưa chọn đối tác nào

Sab Miller - một trong những hãng bia lớn nhất thế giới; Kirin Brewery Company Ltd - công ty đồ uống lớn nhất Nhật Bản; Asahi Breweries Limited - hãng bia và đồ uống Nhật Bản; Asia Pacific Breweries Ltd - sở hữu nhãn hiệu bia Heineken đang là bốn ứng cử viên trong danh sách đối tác chiến lược nước ngoài mua cổ phần của Sabeco, theo Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC).

Tuy nhiên Bộ Công Thương, đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco, vẫn chưa quyết định sẽ chọn đối tác nào.

Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Nhà nước vẫn còn giữ tới 89% vốn ở Sabeco. Thời gian đầu Sabeco dự kiến bán thêm 20% vốn cho nước ngoài, nhưng nay tỷ lệ bán có thể lên tới 38%, tức Nhà nước vẫn sở hữu 51%, chiếm cổ phần chi phối.

Trong sự cân nhắc chọn lựa người mua, một trong những vấn đề tiên quyết là Sabeco bán với giá nào. Với giá không thấp hơn giá IPO bình quân như quy định từ trước đến nay hay theo giá thị trường hiện tại? Khoảng cách giữa hai mức giá này đang khá chênh lệch: giá thị trường bây giờ chừng 37.000 đồng/cổ phiếu, còn giá IPO tới 70.000 đồng/cổ phiếu. Nếu bán theo giá IPO, Nhà nước sẽ thu về 14.170 tỉ đồng. Ngược lại bán theo giá thị trường, Nhà nước chỉ thu được 7.490 tỉ đồng, chênh nhau tới 6.680 tỉ đồng.

Sabeco là một doanh nghiệp lâu năm, có thương hiệu, thị phần, điều đó đúng. Nhưng liệu các đối tác nước ngoài có vì thế mà sẵn sàng mua với giá 70.000 đồng/cổ phiếu? Có lẽ luận điểm này hiện khó đứng vững. Mọi sự mua bán đều phải theo giá thị trường. Vietcombank IPO với giá hơn 100.000 đồng/cổ phiếu, nhưng mới đây bán cổ phần cho Mizuho với giá 34.000 đồng/cổ phiếu. Giá bán của Vietcombank vẫn cao hơn so với giá cổ phiếu đang niêm yết trên sàn. Nếu suy từ đây, có thể phỏng đoán giá nước ngoài mua Sabeco sẽ cao hơn giá thị trường một vài nấc nào đó, nhưng sẽ không quá cách biệt.

Điểm lại các thương vụ nước ngoài mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam với giá trị hàng trăm triệu đô la Mỹ gần đây, thấy nổi lên một số vấn đề. Trong khi giá bán của các doanh nghiệp nơi Nhà nước đang giữ cổ phần chi phối thường thấp hơn nhiều so với giá IPO, thì giá bán (tính trên cổ phiếu) của các công ty tư nhân lại khá cao, cao hơn hẳn giá thị trường. Tập đoàn Masan từng bán cổ phần của công ty thành viên là Masan Comsumer với giá tới 220.000 đồng/cổ phiếu trong khi giá thị trường bấy giờ chỉ hơn 100.000 đồng/cổ phiếu. Mới đây Masan lại thành công trong thỏa thuận huy động 235 triệu đô la Mỹ cho tập đoàn và các công ty con bằng các công cụ nợ có khả năng chuyển đổi sang cổ phiếu.

Có hai lý do có thể giải thích cho sự khác biệt về giá bán. Thời điểm IPO của các doanh nghiệp nhà nước nhiều năm trước và hiện tại không giống nhau. Một VN-Index thời đỉnh cao và thời suy thoái kéo dài tất nhiên tạo nên khoảng cách rất xa về giá cổ phiếu. Song điều có ý nghĩa hơn là ở các doanh nghiệp như Vietcombank, Sabeco... Nhà nước vẫn nắm vai trò chủ chốt.

Nước ngoài góp vốn vào đó với tư cách cổ đông chiến lược, nhưng không có quyền phủ quyết, nên các khoản đầu tư của họ thực chất mang tính đầu tư tài chính. Không có quyền điều hành, thay đổi quản trị doanh nghiệp, thực hiện các chiến lược lấy lợi nhuận làm mục đích... thì nước ngoài khó lòng trả giá cao. Đó là chưa kể với Vietcombank hay Sabeco, Nhà nước có quyền giao cho các đơn vị này thực hiện những nhiệm vụ mang tính chính sách như cho vay ưu đãi hay phân phối bia với giá nhất định nào đó để ổn định thị trường khi cần. Những chỉ đạo như vậy có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của các cổ đông nhỏ lẻ, thiểu số.

Các công ty tư nhân tránh được phương thức quản trị, điều hành như vậy. Ở các doanh nghiệp như Masan, quyền lợi của cổ đông có lẽ là cao nhất - điều mà các đối tác xem trọng, nhất là với các quỹ đầu tư. Ngoài ra quản trị của doanh nghiệp tư nhân thường thông thoáng, dễ thay đổi linh hoạt căn cứ vào biến động thị trường.

Với việc bán cổ phần cho nước ngoài của Vietcombank mới đây, quan niệm cổ phần hóa của Nhà nước đã có những biến chuyển tích cực. Chấp nhận giá bán 34.000 đồng/cổ phiếu Vietcombank, giảm tới 65% so với giá IPO là một sự nhìn nhận thực tế. Tương tự là việc Nhà nước phê duyệt giá khởi điểm IPO của BIDV 18.500 đồng/cổ phiếu. Nếu IPO vào năm 2006-2007, hẳn giá cổ phiếu BIDV đã khác. Nói thế để thấy rằng chọn lựa thời điểm cổ phần hóa là vô cùng quan trọng. Ba năm qua, tiến trình cải cách khối quốc doanh, trong đó chủ yếu cổ phần hóa, đã không đạt được tốc độ mong muốn, một phần do ở những góc nào đó, sự nhìn nhận thiếu thực tế, chưa sát với thị trường.

Trường hợp Sabeco, cho dù Bộ Công Thương chọn ai trong bốn ứng cử viên, thì cũng đã đến lúc phải thúc đẩy nhanh các cuộc thương lượng và sau đó niêm yết công ty. Nếu chưa thể linh hoạt được cung cách quản trị doanh nghiệp ở Sabeco, ít nhất việc đưa công ty lên sàn sẽ giúp minh bạch hóa thông tin. Kể từ ngày IPO Sabeco đến nay, những người tham gia IPO là những cổ đông thiệt thòi không chỉ vì giá thị trường của cổ phiếu luôn thấp hơn giá IPO, mà còn vì cổ phần hóa doanh nghiệp giẫm chân tại chỗ. Những chuyển động ở Sabeco có thể góp phần chứng minh cải cách doanh nghiệp quốc doanh đang được khởi động lại với những hứa hẹn mới.

Theo Lưu HảoTBKTSG

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

4 hãng bia lớn muốn làn cổ đông chiến lược Sabeco: Bộ Công thương vẫn chưa chọn đối tác nào

Hai trong 4 ứng cử viên có hãng sở hữu Heniken và Sab Miller- một trong những hãng bia lớn nhất thế giới. Nhưng Bộ Công thương vẫn đang cân nhắc giá bán: chịu lỗ hay bán theo giá IPO?


4 hang bia lon muon lan co dong chien luoc Sabeco: Bo Cong thuong van chua chon doi tac nao


Hai trong 4 ung cu vien co hang so huu Heniken va Sab Miller- mot trong nhung hang bia lon nhat the gioi. Nhung Bo Cong thuong van dang can nhac gia ban: chiu lo hay ban theo gia IPO?


Sab Miller - mot trong nhung hang bia lon nhat the gioi; Kirin Brewery Company Ltd - cong ty do uong lon nhat Nhat Ban; Asahi Breweries Limited - hang bia va do uong Nhat Ban; Asia Pacific Breweries Ltd - so huu nhan hieu bia Heineken dang la bon ung cu vien trong danh sach doi tac chien luoc nuoc ngoai mua co phan cua Sabeco, theo Cong ty Chung khoan TPHCM (HSC).

Tuy nhien Bo Cong Thuong, dai dien phan von nha nuoc tai Sabeco, van chua quyet dinh se chon doi tac nao.

Sau khi phat hanh co phieu lan dau ra cong chung, Nha nuoc van con giu toi 89% von o Sabeco. Thoi gian dau Sabeco du kien ban them 20% von cho nuoc ngoai, nhung nay ty le ban co the len toi 38%, tuc Nha nuoc van so huu 51%, chiem co phan chi phoi.

Trong su can nhac chon lua nguoi mua, mot trong nhung van de tien quyet la Sabeco ban voi gia nao. Voi gia khong thap hon gia IPO binh quan nhu quy dinh tu truoc den nay hay theo gia thi truong hien tai? Khoang cach giua hai muc gia nay dang kha chenh lech: gia thi truong bay gio chung 37.000 dong/co phieu, con gia IPO toi 70.000 dong/co phieu. Neu ban theo gia IPO, Nha nuoc se thu ve 14.170 ti dong. Nguoc lai ban theo gia thi truong, Nha nuoc chi thu duoc 7.490 ti dong, chenh nhau toi 6.680 ti dong.

Sabeco la mot doanh nghiep lau nam, co thuong hieu, thi phan, dieu do dung. Nhung lieu cac doi tac nuoc ngoai co vi the ma san sang mua voi gia 70.000 dong/co phieu? Co le luan diem nay hien kho dung vung. Moi su mua ban deu phai theo gia thi truong. Vietcombank IPO voi gia hon 100.000 dong/co phieu, nhung moi day ban co phan cho Mizuho voi gia 34.000 dong/co phieu. Gia ban cua Vietcombank van cao hon so voi gia co phieu dang niem yet tren san. Neu suy tu day, co the phong doan gia nuoc ngoai mua Sabeco se cao hon gia thi truong mot vai nac nao do, nhung se khong qua cach biet.

Diem lai cac thuong vu nuoc ngoai mua co phan doanh nghiep Viet Nam voi gia tri hang tram trieu do la My gan day, thay noi len mot so van de. Trong khi gia ban cua cac doanh nghiep noi Nha nuoc dang giu co phan chi phoi thuong thap hon nhieu so voi gia IPO, thi gia ban (tinh tren co phieu) cua cac cong ty tu nhan lai kha cao, cao hon han gia thi truong. Tap doan Masan tung ban co phan cua cong ty thanh vien la Masan Comsumer voi gia toi 220.000 dong/co phieu trong khi gia thi truong bay gio chi hon 100.000 dong/co phieu. Moi day Masan lai thanh cong trong thoa thuan huy dong 235 trieu do la My cho tap doan va cac cong ty con bang cac cong cu no co kha nang chuyen doi sang co phieu.

Co hai ly do co the giai thich cho su khac biet ve gia ban. Thoi diem IPO cua cac doanh nghiep nha nuoc nhieu nam truoc va hien tai khong giong nhau. Mot VN-Index thoi dinh cao va thoi suy thoai keo dai tat nhien tao nen khoang cach rat xa ve gia co phieu. Song dieu co y nghia hon la o cac doanh nghiep nhu Vietcombank, Sabeco... Nha nuoc van nam vai tro chu chot.

Nuoc ngoai gop von vao do voi tu cach co dong chien luoc, nhung khong co quyen phu quyet, nen cac khoan dau tu cua ho thuc chat mang tinh dau tu tai chinh. Khong co quyen dieu hanh, thay doi quan tri doanh nghiep, thuc hien cac chien luoc lay loi nhuan lam muc dich... thi nuoc ngoai kho long tra gia cao. Do la chua ke voi Vietcombank hay Sabeco, Nha nuoc co quyen giao cho cac don vi nay thuc hien nhung nhiem vu mang tinh chinh sach nhu cho vay uu dai hay phan phoi bia voi gia nhat dinh nao do de on dinh thi truong khi can. Nhung chi dao nhu vay co the anh huong toi quyen loi cua cac co dong nho le, thieu so.

Cac cong ty tu nhan tranh duoc phuong thuc quan tri, dieu hanh nhu vay. O cac doanh nghiep nhu Masan, quyen loi cua co dong co le la cao nhat - dieu ma cac doi tac xem trong, nhat la voi cac quy dau tu. Ngoai ra quan tri cua doanh nghiep tu nhan thuong thong thoang, de thay doi linh hoat can cu vao bien dong thi truong.

Voi viec ban co phan cho nuoc ngoai cua Vietcombank moi day, quan niem co phan hoa cua Nha nuoc da co nhung bien chuyen tich cuc. Chap nhan gia ban 34.000 dong/co phieu Vietcombank, giam toi 65% so voi gia IPO la mot su nhin nhan thuc te. Tuong tu la viec Nha nuoc phe duyet gia khoi diem IPO cua BIDV 18.500 dong/co phieu. Neu IPO vao nam 2006-2007, han gia co phieu BIDV da khac. Noi the de thay rang chon lua thoi diem co phan hoa la vo cung quan trong. Ba nam qua, tien trinh cai cach khoi quoc doanh, trong do chu yeu co phan hoa, da khong dat duoc toc do mong muon, mot phan do o nhung goc nao do, su nhin nhan thieu thuc te, chua sat voi thi truong.

Truong hop Sabeco, cho du Bo Cong Thuong chon ai trong bon ung cu vien, thi cung da den luc phai thuc day nhanh cac cuoc thuong luong va sau do niem yet cong ty. Neu chua the linh hoat duoc cung cach quan tri doanh nghiep o Sabeco, it nhat viec dua cong ty len san se giup minh bach hoa thong tin. Ke tu ngay IPO Sabeco den nay, nhung nguoi tham gia IPO la nhung co dong thiet thoi khong chi vi gia thi truong cua co phieu luon thap hon gia IPO, ma con vi co phan hoa doanh nghiep giam chan tai cho. Nhung chuyen dong o Sabeco co the gop phan chung minh cai cach doanh nghiep quoc doanh dang duoc khoi dong lai voi nhung hua hen moi.

Theo Luu HaoTBKTSG

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000