Thomson Rueters: Giá trị các thương vụ M&A tại Việt Nam đạt 1,5 tỷ USD trong Q1

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Việt Nam đứng thứ 8 trong số các quốc gia có hoạt động M&A sôi động nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Thomson Rueters: Giá trị các thương vụ M&A tại Việt Nam đạt 1,5 tỷ USD trong Q1

Theo một báo cáo nhanh về hoạt động M&A khu vực Châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) của Thomson Reuters, tổng giá trị các  thương vụ M&A  trong quý I/2012 của các công ty là 92,4 tỷ USD, giảm 38% so với năm 2011. Đây là quý có hoạt động M&A thấp nhất từ quý II năm 2009 (82,7 tỷ USD).

Trung Quốc vẫn là quốc gia có giá trị M&A lớn nhất trong quý I/2012, đạt 26 tỷ USD giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên vẫn chiếm 39% giá trị M&A khu vực. Malaysia và Việt Nam là hai quốc gia có sự tăng trưởng về giá trị giao dịch M&A với mức tăng 305% và 270%.  

Cũng theo báo cáo của Thomson Reuters, 18,8% vốn trong các thương vụ tương đương 4,5 tỷ USD đến từ Anh, trong khi đó Mỹ chiếm 77 thương vụ từ đầu năm.

Lĩnh vực Nguyên vật liệu chiếm 25% trong số các giao dịch M&A trong quý I/2012. Lĩnh vực Khai khoáng và Mỏ tăng 16,5% với 236 deal, giá trị 20 tỷ USD. Hai lĩnh vực giảm trong quý I là Năng lượng và Dầu Khí.

Các thương vụ đầu tư vốn cổ phần tư nhân (private equity) giảm đến 58% so với quý I/2011.

Vụ sáp nhập giữa Sesa Goa Ltd và Sterlite Industries giá trị 3,9 tỷ USD là thương vụ lớn nhất được thực hiện trong quý này. Đây là hoạt động tái cấu trúc của Vedanta Group, trước đó tập đoàn này đã  mua Sesa Goa for năm 2007 từ Mitsui & Co. Limited của Japan.         An Huy

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Thomson Rueters: Giá trị các thương vụ M&A tại Việt Nam đạt 1,5 tỷ USD trong Q1

Việt Nam đứng thứ 8 trong số các quốc gia có hoạt động M&A sôi động nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương.


Thomson Rueters: Gia tri cac thuong vu M&A tai Viet Nam dat 1,5 ty USD trong Q1


Viet Nam dung thu 8 trong so cac quoc gia co hoat dong M&A soi dong nhat khu vuc Chau A Thai Binh Duong.


Theo mot bao cao nhanh ve hoat dong M&A khu vuc Chau A Thai Binh Duong (khong bao gom Nhat Ban) cua Thomson Reuters, tong gia tri cac  thuong vu M&A  trong quy I/2012 cua cac cong ty la 92,4 ty USD, giam 38% so voi nam 2011. Day la quy co hoat dong M&A thap nhat tu quy II nam 2009 (82,7 ty USD).

Trung Quoc van la quoc gia co gia tri M&A lon nhat trong quy I/2012, dat 26 ty USD giam 25% so voi cung ky nam ngoai. Tuy nhien van chiem 39% gia tri M&A khu vuc. Malaysia va Viet Nam la hai quoc gia co su tang truong ve gia tri giao dich M&A voi muc tang 305% va 270%.  

Cung theo bao cao cua Thomson Reuters, 18,8% von trong cac thuong vu tuong duong 4,5 ty USD den tu Anh, trong khi do My chiem 77 thuong vu tu dau nam.

Linh vuc Nguyen vat lieu chiem 25% trong so cac giao dich M&A trong quy I/2012. Linh vuc Khai khoang va Mo tang 16,5% voi 236 deal, gia tri 20 ty USD. Hai linh vuc giam trong quy I la Nang luong va Dau Khi.

Cac thuong vu dau tu von co phan tu nhan (private equity) giam den 58% so voi quy I/2011.

Vu sap nhap giua Sesa Goa Ltd va Sterlite Industries gia tri 3,9 ty USD la thuong vu lon nhat duoc thuc hien trong quy nay. Day la hoat dong tai cau truc cua Vedanta Group, truoc do tap doan nay da  mua Sesa Goa for nam 2007 tu Mitsui & Co. Limited cua Japan.         An Huy

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000