Khối ngoại mua ròng gần 100 tỷ phiên đầu tuần

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 6 phiên liên tiếp giá trị gần 600 tỷ đồng trên HOSE.
Khối ngoại mua ròng gần 100 tỷ phiên đầu tuần

Tiếp tục xu hướng mua ròng tuần trước, hôm nay nhà đầu tư nước  ngoài mua vào gần 100 tỷ đồng trên HOSE. Trong đó các cổ phiếu ngân hàng tiếp tục được mua nhiều nhất gồm STB, CTG và VCB.

Khối ngoại mua ròng 1,3 triệu cổ phiếu STB, giá trị hơn 30 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 10 phiên liên tiế cổ phiếu này từ ngày 13/3. Tổng khối lượng mua ròng là 26,6 triệu đơn vị và giá trị là 616 tỷ đồng.

Hai cổ phiếu CTG và VCB lần lượt được mua ròng 550.170 cổ phiếu (giá trị 15 tỷ đồng) và 458.550 cổ phiếu (giá trị 14 tỷ đồng).

Tuần trước, khối ngoại đã mua ròng cả tuần với giá trị khoảng 500 tỷ, trung bình 100 tỷ/ phiên. Cổ phiếu ngân hàng chính là những mã được mua nhiều nhất. Tuy nhiên hiện room của nhà đầu tư nước ngoài tại các cổ phiếu này không nhiều, ngoại trừ STB.

Trên HOSE tính chung cả phiên nhà đầu tư nước ngoài mua vào 6,7 triệu cổ phiếu, giá trị 155 tỷ đồng. Họ bán ra 2,6 triệu cổ phiếu giá trị 60 tỷ đồng. Giá trị mua ròng trong phiên là 94,7 tỷ đồng.     An Huy

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Khối ngoại mua ròng gần 100 tỷ phiên đầu tuần

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 6 phiên liên tiếp giá trị gần 600 tỷ đồng trên HOSE.


Khoi ngoai mua rong gan 100 ty phien dau tuan


Nha dau tu nuoc ngoai da mua rong 6 phien lien tiep gia tri gan 600 ty dong tren HOSE.


Tiep tuc xu huong mua rong tuan truoc, hom nay nha dau tu nuoc  ngoai mua vao gan 100 ty dong tren HOSE. Trong do cac co phieu ngan hang tiep tuc duoc mua nhieu nhat gom STB, CTG va VCB.

Khoi ngoai mua rong 1,3 trieu co phieu STB, gia tri hon 30 ty dong. Nha dau tu nuoc ngoai da mua rong 10 phien lien tie co phieu nay tu ngay 13/3. Tong khoi luong mua rong la 26,6 trieu don vi va gia tri la 616 ty dong.

Hai co phieu CTG va VCB lan luot duoc mua rong 550.170 co phieu (gia tri 15 ty dong) va 458.550 co phieu (gia tri 14 ty dong).

Tuan truoc, khoi ngoai da mua rong ca tuan voi gia tri khoang 500 ty, trung binh 100 ty/ phien. Co phieu ngan hang chinh la nhung ma duoc mua nhieu nhat. Tuy nhien hien room cua nha dau tu nuoc ngoai tai cac co phieu nay khong nhieu, ngoai tru STB.

Tren HOSE tinh chung ca phien nha dau tu nuoc ngoai mua vao 6,7 trieu co phieu, gia tri 155 ty dong. Ho ban ra 2,6 trieu co phieu gia tri 60 ty dong. Gia tri mua rong trong phien la 94,7 ty dong.     An Huy

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000