UBCK đề nghị Chủ tịch HĐQT TNG tạm dừng chào mua công khai cổ phiếu TNG

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
UBCKNN đề nghị ông Nguyễn Văn Thời và ông Nguyễn Đức Mạnh (con ông Thời) tạm dừng chào mua công khai cổ phiếu TNG trong thời gian UBCK xem xét xử lý vi phạm giao dịch khớp lệnh của ông Mạnh.
UBCK đề nghị Chủ tịch HĐQT TNG tạm dừng chào mua công khai cổ phiếu TNG

UBCKNN đề nghị ông Nguyễn Văn Thời và ông Nguyễn Đức Mạnh tạm dừng chào mua công khai cổ phiếu TNG trong thời gian UBCKNN xem xét xử lý vi phạm giao dịch khớp lệnh trong thời gian chào mua công khai cổ phiếu TNG của ông Nguyễn Đức Mạnh.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Thời (sinh năm 1958), chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG, cùng với con trai là ông Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1983), đăng ký chào mua công khai cổ phiếu TNG với giá 8.700 đồng/cp.

Ông Thời dự kiến chào mua 200.000 cổ phiếu TNG, ông Mạnh dự kiến chào mua 100.000 cổ phiếu TNG từ cổ tức, tiền lương, tiền thưởng của cá nhân từ ngày 15/02/2012 đến ngày 15/04/2012.

Trước đó, ông Thời sở hữu: 1,959,952 cổ phiếu TNG tương đương với 14,56%, ông Mạnh nắm giữ 500.000 cổ phiếu TNG, tương đương 3,71%. Tổng số cổ phiếu những người liên quan đến ông Thời (bao gồm vợ Đỗ Thị Hà, con Nguyễn Mạnh Linh và con Nguyễn Đức Mạnh) sở hữu 3,319,952 cổ phiếu tương đương với 24,66% vốn điều lệ TNG.

Giá cổ phiếu TNG đã tăng liên tục trong thời gian từ đầu năm đến nay (từ 6.000 đồng/cp vào tháng 1/2012 lên 10.600 đồng/cp vào ngày 28/2/2012 – tăng 76,6%).

Đến ngày 1/3/2012, ông Thời và ông Mạnh xin nâng giá chào mua công khai từ 8.700 đồng/cp lên 16.000 đồng/cp.

Giá cổ phiếu TNG sáng nay ở mức 10.600 đồng/cp.

Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long (TLS).

Hoàng Ly

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

UBCK đề nghị Chủ tịch HĐQT TNG tạm dừng chào mua công khai cổ phiếu TNG

UBCKNN đề nghị ông Nguyễn Văn Thời và ông Nguyễn Đức Mạnh (con ông Thời) tạm dừng chào mua công khai cổ phiếu TNG trong thời gian UBCK xem xét xử lý vi phạm giao dịch khớp lệnh của ông Mạnh.


UBCK de nghi Chu tich HDQT TNG tam dung chao mua cong khai co phieu TNG


UBCKNN de nghi ong Nguyen Van Thoi va ong Nguyen Duc Manh (con ong Thoi) tam dung chao mua cong khai co phieu TNG trong thoi gian UBCK xem xet xu ly vi pham giao dich khop lenh cua ong Manh.


UBCKNN de nghi ong Nguyen Van Thoi va ong Nguyen Duc Manh tam dung chao mua cong khai co phieu TNG trong thoi gian UBCKNN xem xet xu ly vi pham giao dich khop lenh trong thoi gian chao mua cong khai co phieu TNG cua ong Nguyen Duc Manh.

Truoc do, ong Nguyen Van Thoi (sinh nam 1958), chu tich HDQT CTCP Dau tu va Thuong mai TNG, cung voi con trai la ong Nguyen Duc Manh (sinh nam 1983), dang ky chao mua cong khai co phieu TNG voi gia 8.700 dong/cp.

Ong Thoi du kien chao mua 200.000 co phieu TNG, ong Manh du kien chao mua 100.000 co phieu TNG tu co tuc, tien luong, tien thuong cua ca nhan tu ngay 15/02/2012 den ngay 15/04/2012.

Truoc do, ong Thoi so huu: 1,959,952 co phieu TNG tuong duong voi 14,56%, ong Manh nam giu 500.000 co phieu TNG, tuong duong 3,71%. Tong so co phieu nhung nguoi lien quan den ong Thoi (bao gom vo Do Thi Ha, con Nguyen Manh Linh va con Nguyen Duc Manh) so huu 3,319,952 co phieu tuong duong voi 24,66% von dieu le TNG.

Gia co phieu TNG da tang lien tuc trong thoi gian tu dau nam den nay (tu 6.000 dong/cp vao thang 1/2012 len 10.600 dong/cp vao ngay 28/2/2012 – tang 76,6%).

Den ngay 1/3/2012, ong Thoi va ong Manh xin nang gia chao mua cong khai tu 8.700 dong/cp len 16.000 dong/cp.

Gia co phieu TNG sang nay o muc 10.600 dong/cp.

Ten cong ty chung khoan lam dai ly thuc hien viec chao mua: Cong ty co phan chung khoan Thang Long (TLS).

Hoang Ly

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000