Sữa fortimel powder 350g

  • gplus
  • pinterest
Thương hiệu:
Xuất xứ:
Thành phần:
Đóng gói:
Trọng lượng: 0 g.
350.000₫


Mô tả sản phẩm: Sữa fortimel powder 350g


SỮA FORTIMEL POWDER


Sữa Fortimel Powder là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng bổ sung ở dạng bột. Sản phẩm cung cấp nhiều năng lượng, protein và đầy đủ các khoáng chất thiết yếu, các vitamin và nguyên tố vi lượng.

Đây là thực phẩm được áp dụng cho chế độ ăn uống đặc biệt cho mục đích y tế (FSMP). Sản phẩm được nghiên cứu chuyên biệt và dành riêng cho việc quản lý chế độ ăn uống của bệnh liên quan đến suy dinh dưỡng.
Sữa Fortimel powder là sản phẩm dinh dưỡng đầy đủ và có thể được sử dụng như là nguồn cung cấp dinh dưỡng duy nhất.Sữa fortimel powder 350g (Ảnh 1)
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

1. Người biếng ăn và có các rối loạn liên quan

• Kém ăn do căng thẳng, ví dụ chấn thương, bỏng nhẹ

• Bệnh thần kinh hoặc chấn thương ví dụ tai nạn mạch máu não, chấn thương đầu

• Tâm thần / khuyết tật thể chất

• Rối loạn, ví dụ chán ăn

• Bệnh nhân lớn tuổi

• Não suy / giảm trí nhớ

• Suy mòn phổi tim

• Suy mòn do ung thư và tác động của việc điều trị ung thư

• Bệnh gan

• HIV / AIDS

2. Rối loạn chức năng

• Chấn thương ở mặt/ hàm

• Ung thư đầu và cổ

• Rối loạn nuốt và vấn đề về răng

• Tắc nghẽn một phần của đường tiêu hóa trên

• Tắc nghẽn đường tiêu hóa không đầy đủ hoặc mãn tính

3. Rối loạn chức năng đường tiêu hóa

• Viêm tụy

• Bệnh viêm đường ruột

• Hóa trị liệu ruột ở bệnh nhân ung thư

• Bệnh rò hậu môn

• Hội chứng ruột ngắn

4. Ăn trước khi phẫu thuật ở bệnh nhân suy kiệt

5. Chuẩn bị bệnh nhân trước khi phẫu thuật ruột, nội soi và điều trị bệnh đường ruột khác (làm sạch ruột)

6. Cho ăn bổ sung sau phẫu thuật của bệnh nhân sau khi phẫu thuật dạ dày

7. Bệnh nhân tăng yêu cầu:

• Xơ nang

• Kém hấp thu

Sữa bột Fortimel đặc biệt thích hợp cho:

• Bệnh nhân có nhu cầu năng lượng tăng

• Bệnh nhân có nhu cầu đạm gia tăng (như gặp khó khăn trong việc trao đổi chất, bệnh nhân sau phẫu thuật, bệnh nhân ung thư, bệnh nhân bị bỏng và các vết thương khác, và các bệnh nhân bị nhiễm trùng).


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Để sử dụng có hiệu quả ngày uống từ 2 - 3 ly, mỗi ly 200ml nước pha từ 8 - 10 muỗng gạt phẳng sẽ cung cấp 200kcal cho mỗi ly.

- Uống liền trong khoảng thời gian dài sẽ thấy được hiệu quả của sữa tới cơ thể.

- Sp có vị Vani dễ uống, không ngọt nên dễ sử dụng lâu dài


Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Sữa fortimel powder 350g Sữa fortimel powder 350g Product description: Sữa fortimel powder 350g -


Mô tả sản phẩm: Sữa fortimel powder 350g


SỮA FORTIMEL POWDER


Sữa Fortimel Powder là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng bổ sung ở dạng bột. Sản phẩm cung cấp nhiều năng lượng, protein và đầy đủ các khoáng chất thiết yếu, các vitamin và nguyên tố vi lượng.

Đây là thực phẩm được áp dụng cho chế độ ăn uống đặc biệt cho mục đích y tế (FSMP). Sản phẩm được nghiên cứu chuyên biệt và dành riêng cho việc quản lý chế độ ăn uống của bệnh liên quan đến suy dinh dưỡng.
Sữa Fortimel powder là sản phẩm dinh dưỡng đầy đủ và có thể được sử dụng như là nguồn cung cấp dinh dưỡng duy nhất.Sữa fortimel powder 350g (Ảnh 1)
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

1. Người biếng ăn và có các rối loạn liên quan

• Kém ăn do căng thẳng, ví dụ chấn thương, bỏng nhẹ

• Bệnh thần kinh hoặc chấn thương ví dụ tai nạn mạch máu não, chấn thương đầu

• Tâm thần / khuyết tật thể chất

• Rối loạn, ví dụ chán ăn

• Bệnh nhân lớn tuổi

• Não suy / giảm trí nhớ

• Suy mòn phổi tim

• Suy mòn do ung thư và tác động của việc điều trị ung thư

• Bệnh gan

• HIV / AIDS

2. Rối loạn chức năng

• Chấn thương ở mặt/ hàm

• Ung thư đầu và cổ

• Rối loạn nuốt và vấn đề về răng

• Tắc nghẽn một phần của đường tiêu hóa trên

• Tắc nghẽn đường tiêu hóa không đầy đủ hoặc mãn tính

3. Rối loạn chức năng đường tiêu hóa

• Viêm tụy

• Bệnh viêm đường ruột

• Hóa trị liệu ruột ở bệnh nhân ung thư

• Bệnh rò hậu môn

• Hội chứng ruột ngắn

4. Ăn trước khi phẫu thuật ở bệnh nhân suy kiệt

5. Chuẩn bị bệnh nhân trước khi phẫu thuật ruột, nội soi và điều trị bệnh đường ruột khác (làm sạch ruột)

6. Cho ăn bổ sung sau phẫu thuật của bệnh nhân sau khi phẫu thuật dạ dày

7. Bệnh nhân tăng yêu cầu:

• Xơ nang

• Kém hấp thu

Sữa bột Fortimel đặc biệt thích hợp cho:

• Bệnh nhân có nhu cầu năng lượng tăng

• Bệnh nhân có nhu cầu đạm gia tăng (như gặp khó khăn trong việc trao đổi chất, bệnh nhân sau phẫu thuật, bệnh nhân ung thư, bệnh nhân bị bỏng và các vết thương khác, và các bệnh nhân bị nhiễm trùng).


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Để sử dụng có hiệu quả ngày uống từ 2 - 3 ly, mỗi ly 200ml nước pha từ 8 - 10 muỗng gạt phẳng sẽ cung cấp 200kcal cho mỗi ly.

- Uống liền trong khoảng thời gian dài sẽ thấy được hiệu quả của sữa tới cơ thể.

- Sp có vị Vani dễ uống, không ngọt nên dễ sử dụng lâu dài


CanMuaBan 150735


Sua fortimel powder 350gMo ta san pham: Sua fortimel powder 350g


SUA FORTIMEL POWDER


Sua Fortimel Powder la san pham bo sung dinh duong bo sung o dang bot. San pham cung cap nhieu nang luong, protein va day du cac khoang chat thiet yeu, cac vitamin va nguyen to vi luong.

Day la thuc pham duoc ap dung cho che do an uong dac biet cho muc dich y te (FSMP). San pham duoc nghien cuu chuyen biet va danh rieng cho viec quan ly che do an uong cua benh lien quan den suy dinh duong.
Sua Fortimel powder la san pham dinh duong day du va co the duoc su dung nhu la nguon cung cap dinh duong duy nhat.Sua fortimel powder 350g (Anh 1)
DOI TUONG SU DUNG:

1. Nguoi bieng an va co cac roi loan lien quan

• Kem an do cang thang, vi du chan thuong, bong nhe

• Benh than kinh hoac chan thuong vi du tai nan mach mau nao, chan thuong dau

• Tam than / khuyet tat the chat

• Roi loan, vi du chan an

• Benh nhan lon tuoi

• Nao suy / giam tri nho

• Suy mon phoi tim

• Suy mon do ung thu va tac dong cua viec dieu tri ung thu

• Benh gan

• HIV / AIDS

2. Roi loan chuc nang

• Chan thuong o mat/ ham

• Ung thu dau va co

• Roi loan nuot va van de ve rang

• Tac nghen mot phan cua duong tieu hoa tren

• Tac nghen duong tieu hoa khong day du hoac man tinh

3. Roi loan chuc nang duong tieu hoa

• Viem tuy

• Benh viem duong ruot

• Hoa tri lieu ruot o benh nhan ung thu

• Benh ro hau mon

• Hoi chung ruot ngan

4. An truoc khi phau thuat o benh nhan suy kiet

5. Chuan bi benh nhan truoc khi phau thuat ruot, noi soi va dieu tri benh duong ruot khac (lam sach ruot)

6. Cho an bo sung sau phau thuat cua benh nhan sau khi phau thuat da day

7. Benh nhan tang yeu cau:

• Xo nang

• Kem hap thu

Sua bot Fortimel dac biet thich hop cho:

• Benh nhan co nhu cau nang luong tang

• Benh nhan co nhu cau dam gia tang (nhu gap kho khan trong viec trao doi chat, benh nhan sau phau thuat, benh nhan ung thu, benh nhan bi bong va cac vet thuong khac, va cac benh nhan bi nhiem trung).


HUONG DAN SU DUNG:

- De su dung co hieu qua ngay uong tu 2 - 3 ly, moi ly 200ml nuoc pha tu 8 - 10 muong gat phang se cung cap 200kcal cho moi ly.

- Uong lien trong khoang thoi gian dai se thay duoc hieu qua cua sua toi co the.

- Sp co vi Vani de uong, khong ngot nen de su dung lau dai


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000