Sữa Prosure cho người ung thư

  • gplus
  • pinterest
Thương hiệu:
Xuất xứ:
Thành phần:
Đóng gói:
Trọng lượng: 0 g.
420.000₫


Mô tả sản phẩm: Sữa Prosure cho người ung thư


Đối tượng sử dụng Sữa Abbott Prosure :
- Sữa Abbott Prosure thích hợp sử dụng cho những người bệnh ăn uống kém, người bị suy kiệt cần tăng cường thể trọng, phục hồi bổ sung dinh dưỡng toàn phần.

- Sữa Abbott Prosure  là nguồn dinh dưỡng, năng lượng chuyên biệt cho các bệnh nhân bị mắc bệnh ung thư, phòng chống sự phát triển của bệnh Ung Thư.

- Sữa Abbott Prosure còn được sử dụng cho những người đang có nguy cơ bị mắc bệnh ung thư.
Công dụng của Sữa Prosure:
Các nghiên cứu từ Viện dinh dưỡng, Viện nghiên cứu phòng chống Ung thư cho thấy Sữa Prosure chứa các thành phần dinh dưỡng giàu Protein, chất béo , năng lượng cao đặc biệt Prosure có năng lượng cao, giàu Protein, đặc biệt bổ sung EPA 1.1g/240ml (acid eicosapentaenoic - là acid béo Omega - 3 chiết xuất từ dầu cá) rất thích hợp cho việc: Tăng thể trọng; Ăn ngon miệng, Tăng cường sức khỏe; Tiêu hóa tốt hơn, Ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh Ung thư nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giúp đảm bảo thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hằng ngày để phòng tránh tình trạng suy mòn, gầy sút, đối với người ốm, bệnh nhân suy kiệt do ăn uống kém, tiêu hóa kém hoặc do ảnh hưởng của quá trình xạ trị, hóa trị.

Sữa Prosure không chứa Gluten và Lactose, dễ tiêu hóa, giúp kích thích ăn ngon miệng, cải thiện tình trạng chán ăn và các vấn đề về tiêu hóa.

Sữa Prosure cung cấp dinh dưỡng và năng lượng thích hợp với nhiều thành phần hỗ trợ điều trị cho người bị các bệnh ung thư, ngăn ngừa sự phát triển của các Khối U lành tính, ác tính.

Sử dụng Sữa Prosure hằng ngày giúp bệnh nhân Ung thư mau chóng hồi phục sức khỏe, tăng đề kháng và có một thể trạng tốt rất tốt cho việc điều trị bệnh.

Các nghiên cứu y học đã chứng minh Sữa ProSure giúp người bệnh ung thư:

Tăng thể trọng
Nâng cao chất lượng cuộc sống
Tăng cường khả năng hoạt động
Tăng cường sức khỏe, tăng lực cơ

Cách dùng Sữa Prosure:
Đối với các bệnh nhân đã bị Ung thư, người bị kém ăn uống, người bị suy kiệt. Ngày uống 2 -3 ly hoặc uống Sữa Prosure theo sự chỉ dẫn của bác sỹ. Để pha 1 ly sữa 240ml thì ta làm như sau:
Pha 75gram (tương đương 9 muỗng gạt) vào 100ml nước chín ấm, khuấy đều và kỹ cho thêm 90ml khuấy lại đều. Prosure cung cấp 1.26kcal/ml.
Mỗi lon Prosure 380gram của ABBOTT cung cấp khoảng 5 ly sữa 240ml.
Pha chuẩn: 312.4g bột sữa cho 1 lít
240ml = 190ml nước + 75g bột sữa (9 muỗng)

Lưu ý: Sau khi pha sử dụng ngay hoặc để trong tủ lạnh phải sử dụng trong vòng 24h.

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Sữa Prosure cho người ung thư Sữa Prosure cho người ung thư Product description: Sữa Prosure cho người ung thư -


Mô tả sản phẩm: Sữa Prosure cho người ung thư


Đối tượng sử dụng Sữa Abbott Prosure :
- Sữa Abbott Prosure thích hợp sử dụng cho những người bệnh ăn uống kém, người bị suy kiệt cần tăng cường thể trọng, phục hồi bổ sung dinh dưỡng toàn phần.

- Sữa Abbott Prosure  là nguồn dinh dưỡng, năng lượng chuyên biệt cho các bệnh nhân bị mắc bệnh ung thư, phòng chống sự phát triển của bệnh Ung Thư.

- Sữa Abbott Prosure còn được sử dụng cho những người đang có nguy cơ bị mắc bệnh ung thư.
Công dụng của Sữa Prosure:
Các nghiên cứu từ Viện dinh dưỡng, Viện nghiên cứu phòng chống Ung thư cho thấy Sữa Prosure chứa các thành phần dinh dưỡng giàu Protein, chất béo , năng lượng cao đặc biệt Prosure có năng lượng cao, giàu Protein, đặc biệt bổ sung EPA 1.1g/240ml (acid eicosapentaenoic - là acid béo Omega - 3 chiết xuất từ dầu cá) rất thích hợp cho việc: Tăng thể trọng; Ăn ngon miệng, Tăng cường sức khỏe; Tiêu hóa tốt hơn, Ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh Ung thư nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giúp đảm bảo thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hằng ngày để phòng tránh tình trạng suy mòn, gầy sút, đối với người ốm, bệnh nhân suy kiệt do ăn uống kém, tiêu hóa kém hoặc do ảnh hưởng của quá trình xạ trị, hóa trị.

Sữa Prosure không chứa Gluten và Lactose, dễ tiêu hóa, giúp kích thích ăn ngon miệng, cải thiện tình trạng chán ăn và các vấn đề về tiêu hóa.

Sữa Prosure cung cấp dinh dưỡng và năng lượng thích hợp với nhiều thành phần hỗ trợ điều trị cho người bị các bệnh ung thư, ngăn ngừa sự phát triển của các Khối U lành tính, ác tính.

Sử dụng Sữa Prosure hằng ngày giúp bệnh nhân Ung thư mau chóng hồi phục sức khỏe, tăng đề kháng và có một thể trạng tốt rất tốt cho việc điều trị bệnh.

Các nghiên cứu y học đã chứng minh Sữa ProSure giúp người bệnh ung thư:

Tăng thể trọng
Nâng cao chất lượng cuộc sống
Tăng cường khả năng hoạt động
Tăng cường sức khỏe, tăng lực cơ

Cách dùng Sữa Prosure:
Đối với các bệnh nhân đã bị Ung thư, người bị kém ăn uống, người bị suy kiệt. Ngày uống 2 -3 ly hoặc uống Sữa Prosure theo sự chỉ dẫn của bác sỹ. Để pha 1 ly sữa 240ml thì ta làm như sau:
Pha 75gram (tương đương 9 muỗng gạt) vào 100ml nước chín ấm, khuấy đều và kỹ cho thêm 90ml khuấy lại đều. Prosure cung cấp 1.26kcal/ml.
Mỗi lon Prosure 380gram của ABBOTT cung cấp khoảng 5 ly sữa 240ml.
Pha chuẩn: 312.4g bột sữa cho 1 lít
240ml = 190ml nước + 75g bột sữa (9 muỗng)

Lưu ý: Sau khi pha sử dụng ngay hoặc để trong tủ lạnh phải sử dụng trong vòng 24h.

CanMuaBan 150730


Sua Prosure cho nguoi ung thuMo ta san pham: Sua Prosure cho nguoi ung thu


Doi tuong su dung Sua Abbott Prosure :
- Sua Abbott Prosure thich hop su dung cho nhung nguoi benh an uong kem, nguoi bi suy kiet can tang cuong the trong, phuc hoi bo sung dinh duong toan phan.

- Sua Abbott Prosure  la nguon dinh duong, nang luong chuyen biet cho cac benh nhan bi mac benh ung thu, phong chong su phat trien cua benh Ung Thu.

- Sua Abbott Prosure con duoc su dung cho nhung nguoi dang co nguy co bi mac benh ung thu.
Cong dung cua Sua Prosure:
Cac nghien cuu tu Vien dinh duong, Vien nghien cuu phong chong Ung thu cho thay Sua Prosure chua cac thanh phan dinh duong giau Protein, chat beo , nang luong cao dac biet Prosure co nang luong cao, giau Protein, dac biet bo sung EPA 1.1g/240ml (acid eicosapentaenoic - la acid beo Omega - 3 chiet xuat tu dau ca) rat thich hop cho viec: Tang the trong; An ngon mieng, Tang cuong suc khoe; Tieu hoa tot hon, Ngan ngua, ho tro dieu tri benh Ung thu nang cao chat luong cuoc song.

Giup dam bao thanh phan dinh duong trong khau phan an hang ngay de phong tranh tinh trang suy mon, gay sut, doi voi nguoi om, benh nhan suy kiet do an uong kem, tieu hoa kem hoac do anh huong cua qua trinh xa tri, hoa tri.

Sua Prosure khong chua Gluten va Lactose, de tieu hoa, giup kich thich an ngon mieng, cai thien tinh trang chan an va cac van de ve tieu hoa.

Sua Prosure cung cap dinh duong va nang luong thich hop voi nhieu thanh phan ho tro dieu tri cho nguoi bi cac benh ung thu, ngan ngua su phat trien cua cac Khoi U lanh tinh, ac tinh.

Su dung Sua Prosure hang ngay giup benh nhan Ung thu mau chong hoi phuc suc khoe, tang de khang va co mot the trang tot rat tot cho viec dieu tri benh.

Cac nghien cuu y hoc da chung minh Sua ProSure giup nguoi benh ung thu:

Tang the trong
Nang cao chat luong cuoc song
Tang cuong kha nang hoat dong
Tang cuong suc khoe, tang luc co

Cach dung Sua Prosure:
Doi voi cac benh nhan da bi Ung thu, nguoi bi kem an uong, nguoi bi suy kiet. Ngay uong 2 -3 ly hoac uong Sua Prosure theo su chi dan cua bac sy. De pha 1 ly sua 240ml thi ta lam nhu sau:
Pha 75gram (tuong duong 9 muong gat) vao 100ml nuoc chin am, khuay deu va ky cho them 90ml khuay lai deu. Prosure cung cap 1.26kcal/ml.
Moi lon Prosure 380gram cua ABBOTT cung cap khoang 5 ly sua 240ml.
Pha chuan: 312.4g bot sua cho 1 lit
240ml = 190ml nuoc + 75g bot sua (9 muong)

Luu y: Sau khi pha su dung ngay hoac de trong tu lanh phai su dung trong vong 24h.

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000