Trung Tâm Đào Tạo Dạy Nghề Nail Khánh Ly có đợt giảm giá 50% cho khoá chuyên nghiệp + chuyên sâu

  • gplus
  • pinterest
Thương hiệu:
Xuất xứ:
Thành phần:
Đóng gói:
Trọng lượng: 0 g.
8.000.000₫

n hót đếm ngược thời gian chỉ còn 17 ngày nữa thôi .hãy đăng kí giữ chỗ.giới hạn 1 lớp chỉ 15 bạn thôi để đảm bảo chất luợng giảng dậy


Nhân Dịp Sinh Nhật 10 Năm Của Trung Tâm


Trung Tâm Đào Tạo Dạy Nghề Nail Khánh Ly có đợt giảm giá 50% cho khoá chuyên nghiệp + chuyên sâu
Gía Gốc 16.000.000d chỉ còn 8.000.000d 

Khai giảng từ ngày ( 10/12 hết ngay 30/12)Chị KhanhLy là giảng viên Quốc Tế Odyssey Nail Systems VN- Là giảng viên trực tiếp giảng dạy tại Trung Tâm


Tại TTĐT Nail Khánh Ly - liên tục cập nhật giáo trình tiên tiến và phương pháp dạy hoc chuyên nghiệp giúp học viên tiếp cận các phương pháp, phong cách vẽ nail mới hiện đại, tiếp cận với các xu thế thời đại


Đặc Biệt phần quà dành cho người đăng kí sớm nhất đó là 40 chai sơn thường của hãng sơn Ngọc Thủy.

Ngoài ra còn vô số các phần quà hấp dẫn đến từ Trung Tâm.


Học Viên được học kiến thức chuyên sâu về nhận biết màu nail, các kiểu nail cho từng màu da giúp học viên sau khi tốt nghiệp khóa học nghề nail tại Nail Khánh Ly có tự tin khi làm việc để mang tới sự hài lòng cho khách hàng.

Đến với NAIL KHÁNH LY, bạn sẽ được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu với sự tận tình chu đáo nhất.

Cơ Bản (bao gồm các kĩ thuật vẽ cọ nét,hoạ tiết,thiết kế trang trí,các kĩ thuật về tạo hình của móng)

Vẽ Cọ Bản(bao gồm các kĩ thuật sử dụng các loại cọ ,như cọ bản vuông,cọ bản xéo,cọ bản tròn,gồm kĩ thuật sáng tối,ẩn và 3D) 

Hoa Bột (đắp hoa nổi cơ bản.đắ hoa nổi nâng cao.hoa nổi fantasy(bao gồm các kĩ thuật .pha mầu .phối màu .tạo mầu nền sáng tối bằng kĩ thuật mới nhất.cánh đơn cánh kép.cánh chồng .cánh hoa phú quý.cánh fantasy)


Đắp Móng Bột

 Bao gồm kĩ thuật đắp salon

 Đắp típ ovlay.

 Đắp fom giấy.

 Kĩ thuật kẹp fom móng chuẩn quốc tế

 Kĩ thuật đắp fom móng các nước châu Á , châu Âu.

 Đắp ẩn

 Đắp tạo kiểu

Đắp Gel

 Đắp salon

 Đắp típ ovlay

 Đắp fom giấy

 Kĩ thuật kẹp fom móng chuẩn quốc tế

 Fom móng chuẩn quốc tế.

 Châu âu 

 Châu Á

 Đắp ẩn 

 Đắp tạo kiểu


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NAIL KHÁNH LY

Địa chỉ: 98 NGUYỄN KHANG- YÊN HÒA- CẦU GIẤY-HN

ĐT: 0912.919.699

Email: [email protected]
Cập nhật: 05/12/2017 - 15:37Tình trạng: Mới
Bảo hành: Không cóNguồn gốc: Hàng công ty

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Trung Tâm Đào Tạo Dạy Nghề Nail Khánh Ly có đợt giảm giá 50% cho khoá chuyên nghiệp + chuyên sâu Trung Tâm Đào Tạo Dạy Nghề Nail Khánh Ly có đợt giảm giá 50% cho khoá chuyên nghiệp + chuyên sâu Product description: Trung Tâm Đào Tạo Dạy Nghề Nail Khánh Ly có đợt giảm giá 50% cho khoá chuyên nghiệp + chuyên sâu -

n hót đếm ngược thời gian chỉ còn 17 ngày nữa thôi .hãy đăng kí giữ chỗ.giới hạn 1 lớp chỉ 15 bạn thôi để đảm bảo chất luợng giảng dậy


Nhân Dịp Sinh Nhật 10 Năm Của Trung Tâm


Trung Tâm Đào Tạo Dạy Nghề Nail Khánh Ly có đợt giảm giá 50% cho khoá chuyên nghiệp + chuyên sâu
Gía Gốc 16.000.000d chỉ còn 8.000.000d 

Khai giảng từ ngày ( 10/12 hết ngay 30/12)Chị KhanhLy là giảng viên Quốc Tế Odyssey Nail Systems VN- Là giảng viên trực tiếp giảng dạy tại Trung Tâm


Tại TTĐT Nail Khánh Ly - liên tục cập nhật giáo trình tiên tiến và phương pháp dạy hoc chuyên nghiệp giúp học viên tiếp cận các phương pháp, phong cách vẽ nail mới hiện đại, tiếp cận với các xu thế thời đại


Đặc Biệt phần quà dành cho người đăng kí sớm nhất đó là 40 chai sơn thường của hãng sơn Ngọc Thủy.

Ngoài ra còn vô số các phần quà hấp dẫn đến từ Trung Tâm.


Học Viên được học kiến thức chuyên sâu về nhận biết màu nail, các kiểu nail cho từng màu da giúp học viên sau khi tốt nghiệp khóa học nghề nail tại Nail Khánh Ly có tự tin khi làm việc để mang tới sự hài lòng cho khách hàng.

Đến với NAIL KHÁNH LY, bạn sẽ được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu với sự tận tình chu đáo nhất.

Cơ Bản (bao gồm các kĩ thuật vẽ cọ nét,hoạ tiết,thiết kế trang trí,các kĩ thuật về tạo hình của móng)

Vẽ Cọ Bản(bao gồm các kĩ thuật sử dụng các loại cọ ,như cọ bản vuông,cọ bản xéo,cọ bản tròn,gồm kĩ thuật sáng tối,ẩn và 3D) 

Hoa Bột (đắp hoa nổi cơ bản.đắ hoa nổi nâng cao.hoa nổi fantasy(bao gồm các kĩ thuật .pha mầu .phối màu .tạo mầu nền sáng tối bằng kĩ thuật mới nhất.cánh đơn cánh kép.cánh chồng .cánh hoa phú quý.cánh fantasy)


Đắp Móng Bột

 Bao gồm kĩ thuật đắp salon

 Đắp típ ovlay.

 Đắp fom giấy.

 Kĩ thuật kẹp fom móng chuẩn quốc tế

 Kĩ thuật đắp fom móng các nước châu Á , châu Âu.

 Đắp ẩn

 Đắp tạo kiểu

Đắp Gel

 Đắp salon

 Đắp típ ovlay

 Đắp fom giấy

 Kĩ thuật kẹp fom móng chuẩn quốc tế

 Fom móng chuẩn quốc tế.

 Châu âu 

 Châu Á

 Đắp ẩn 

 Đắp tạo kiểu


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NAIL KHÁNH LY

Địa chỉ: 98 NGUYỄN KHANG- YÊN HÒA- CẦU GIẤY-HN

ĐT: 0912.919.699

Email: [email protected]
CanMuaBan 150014


Trung Tam Dao Tao Day Nghe Nail Khanh Ly co dot giam gia 50% cho khoa chuyen nghiep + chuyen sau


n hot dem nguoc thoi gian chi con 17 ngay nua thoi .hay dang ki giu cho.gioi han 1 lop chi 15 ban thoi de dam bao chat luong giang day


Nhan Dip Sinh Nhat 10 Nam Cua Trung Tam


Trung Tam Dao Tao Day Nghe Nail Khanh Ly co dot giam gia 50% cho khoa chuyen nghiep + chuyen sau
Gia Goc 16.000.000d chi con 8.000.000d 

Khai giang tu ngay ( 10/12 het ngay 30/12)Chi KhanhLy la giang vien Quoc Te Odyssey Nail Systems VN- La giang vien truc tiep giang day tai Trung Tam


Tai TTDT Nail Khanh Ly - lien tuc cap nhat giao trinh tien tien va phuong phap day hoc chuyen nghiep giup hoc vien tiep can cac phuong phap, phong cach ve nail moi hien dai, tiep can voi cac xu the thoi dai


Dac Biet phan qua danh cho nguoi dang ki som nhat do la 40 chai son thuong cua hang son Ngoc Thuy.

Ngoai ra con vo so cac phan qua hap dan den tu Trung Tam.


Hoc Vien duoc hoc kien thuc chuyen sau ve nhan biet mau nail, cac kieu nail cho tung mau da giup hoc vien sau khi tot nghiep khoa hoc nghe nail tai Nail Khanh Ly co tu tin khi lam viec de mang toi su hai long cho khach hang.

Den voi NAIL KHANH LY, ban se duoc dao tao tu co ban den chuyen sau voi su tan tinh chu dao nhat.

Co Ban (bao gom cac ki thuat ve co net,hoa tiet,thiet ke trang tri,cac ki thuat ve tao hinh cua mong)

Ve Co Ban(bao gom cac ki thuat su dung cac loai co ,nhu co ban vuong,co ban xeo,co ban tron,gom ki thuat sang toi,an va 3D) 

Hoa Bot (dap hoa noi co ban.da hoa noi nang cao.hoa noi fantasy(bao gom cac ki thuat .pha mau .phoi mau .tao mau nen sang toi bang ki thuat moi nhat.canh don canh kep.canh chong .canh hoa phu quy.canh fantasy)


Dap Mong Bot

 Bao gom ki thuat dap salon

 Dap tip ovlay.

 Dap fom giay.

 Ki thuat kep fom mong chuan quoc te

 Ki thuat dap fom mong cac nuoc chau A , chau Au.

 Dap an

 Dap tao kieu

Dap Gel

 Dap salon

 Dap tip ovlay

 Dap fom giay

 Ki thuat kep fom mong chuan quoc te

 Fom mong chuan quoc te.

 Chau au 

 Chau A

 Dap an 

 Dap tao kieu


TRUNG TAM DAO TAO NAIL KHANH LY

Dia chi: 98 NGUYEN KHANG- YEN HOA- CAU GIAY-HN

DT: 0912.919.699

Email: [email protected]
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000