Khóa học cắt, uốn tóc

  • gplus
  • pinterest
Thương hiệu:
Xuất xứ:
Thành phần:
Đóng gói:
Trọng lượng: 0 g.
1.500.000₫Khai giảng thường xuyên, có lớp sáng, chiều, tối


HV tốt nghiệp được cấp chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.


Đăng ký và học tại: Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
161-165 Nguyễn Chí Thanh, P12, Q5, Tp.HCM
ĐT: 028.38558016 - 0907961754 - 012.666.72620TÊN LỚP

THỜI GIANKHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊNHỌC PHÍLỚP THỢ PHỤ (2 tuần) (đăng kí trọn khóa lớp thợ phụ và thợ chính: 12.000.000đ, giảm 50% còn 6.000.000đ)Kỹ thuật gội đầu6 buổiNgày học:  2-3-4-5-6-7


Giờ học: Sáng hoặc Chiều hoặc Tối500.000đRửa mặt- massage6 buổi500.000đLỚP THỢ CHÍNH (4 tháng 3 tuần)Cắt tóc nam căn bản1 thángNgày học:  2-3-4-5-6-7


Sáng:   8g30 -11g30


Chiều: 13g30 – 16g30


Tối:      18g00 – 21g1.500.000đCắt tóc nữ căn bản1 tháng2.000.000đUốn lạnh - Uốn setting
căn bản1 tháng1.500.000đDuỗi siêu thẳng- Duỗi volum
căn bản6 buổi1.500.000đNhuộm màu tóc căn bản6 buổi1.500.000đBới  tóc6 buổi1.500.000đNối tóc1 tháng1.500.000đLỚP NÂNG CAO (3.5 tháng)Cắt tóc nam nâng cao1 thángNgày học:  2-3-4-5-6-7


Sáng:   8g30 -11g30


Chiều: 13g30 – 16g30


Tối:      18g00 – 21g2.000.000đCắt tóc nữ nâng cao1 tháng2.500.000đUốn lạnh - Uốn setting
nâng cao1 tháng1.500.000đDuỗi siêu thẳng- Duỗi volum
n
âng cao6 buổi1.500.000đNhuộm màu tóc nâng cao1 tháng1.500.000đ
Cập nhật: 23/02/2018 - 08:29Tình trạng: Mới
Bảo hành: Không cóNguồn gốc: Hàng công ty
Loại hình đào tạo: Tạo mẫu tóc

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Khóa học cắt, uốn tóc Khóa học cắt, uốn tóc Product description: Khóa học cắt, uốn tóc -Khai giảng thường xuyên, có lớp sáng, chiều, tối


HV tốt nghiệp được cấp chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.


Đăng ký và học tại: Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
161-165 Nguyễn Chí Thanh, P12, Q5, Tp.HCM
ĐT: 028.38558016 - 0907961754 - 012.666.72620TÊN LỚP

THỜI GIANKHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊNHỌC PHÍLỚP THỢ PHỤ (2 tuần) (đăng kí trọn khóa lớp thợ phụ và thợ chính: 12.000.000đ, giảm 50% còn 6.000.000đ)Kỹ thuật gội đầu6 buổiNgày học:  2-3-4-5-6-7


Giờ học: Sáng hoặc Chiều hoặc Tối500.000đRửa mặt- massage6 buổi500.000đLỚP THỢ CHÍNH (4 tháng 3 tuần)Cắt tóc nam căn bản1 thángNgày học:  2-3-4-5-6-7


Sáng:   8g30 -11g30


Chiều: 13g30 – 16g30


Tối:      18g00 – 21g1.500.000đCắt tóc nữ căn bản1 tháng2.000.000đUốn lạnh - Uốn setting
căn bản1 tháng1.500.000đDuỗi siêu thẳng- Duỗi volum
căn bản6 buổi1.500.000đNhuộm màu tóc căn bản6 buổi1.500.000đBới  tóc6 buổi1.500.000đNối tóc1 tháng1.500.000đLỚP NÂNG CAO (3.5 tháng)Cắt tóc nam nâng cao1 thángNgày học:  2-3-4-5-6-7


Sáng:   8g30 -11g30


Chiều: 13g30 – 16g30


Tối:      18g00 – 21g2.000.000đCắt tóc nữ nâng cao1 tháng2.500.000đUốn lạnh - Uốn setting
nâng cao1 tháng1.500.000đDuỗi siêu thẳng- Duỗi volum
n
âng cao6 buổi1.500.000đNhuộm màu tóc nâng cao1 tháng1.500.000đ
CanMuaBan 150011


Khoa hoc cat, uon toc
Khai giang thuong xuyen, co lop sang, chieu, toi


HV tot nghiep duoc cap chung chi nghe theo quy dinh cua Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi.


Dang ky va hoc tai: Truong TCN Ky thuat Cong nghe Hung Vuong
161-165 Nguyen Chi Thanh, P12, Q5, Tp.HCM
DT: 028.38558016 - 0907961754 - 012.666.72620TEN LOP

THOI GIANKHAI GIANG THUONG XUYENHOC PHILOP THO PHU (2 tuan) (dang ki tron khoa lop tho phu va tho chinh: 12.000.000d, giam 50% con 6.000.000d)Ky thuat goi dau6 buoiNgay hoc:  2-3-4-5-6-7


Gio hoc: Sang hoac Chieu hoac Toi500.000dRua mat- massage6 buoi500.000dLOP THO CHINH (4 thang 3 tuan)Cat toc nam can ban1 thangNgay hoc:  2-3-4-5-6-7


Sang:   8g30 -11g30


Chieu: 13g30 – 16g30


Toi:      18g00 – 21g1.500.000dCat toc nu can ban1 thang2.000.000dUon lanh - Uon setting
can ban1 thang1.500.000dDuoi sieu thang- Duoi volum
can ban6 buoi1.500.000dNhuom mau toc can ban6 buoi1.500.000dBoi  toc6 buoi1.500.000dNoi toc1 thang1.500.000dLOP NANG CAO (3.5 thang)Cat toc nam nang cao1 thangNgay hoc:  2-3-4-5-6-7


Sang:   8g30 -11g30


Chieu: 13g30 – 16g30


Toi:      18g00 – 21g2.000.000dCat toc nu nang cao1 thang2.500.000dUon lanh - Uon setting
nang cao1 thang1.500.000dDuoi sieu thang- Duoi volum
n
ang cao6 buoi1.500.000dNhuom mau toc nang cao1 thang1.500.000d
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000