Khóa học trang trí móng

  • gplus
  • pinterest
Thương hiệu:
Xuất xứ:
Thành phần:
Đóng gói:
Trọng lượng: 0 g.
400.000₫

Khai giảng thường xuyên, có lớp sáng, chiều, tối
Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Mục tiêu đào tạo:
- Kiến thức nghề:
•    Trang bị cho người học kỹ thuật cầm các loại cọ, phương pháp vẽ các loại hình trên móng, phương pháp phối màu, phương pháp phân bổ móng và trang trí móng có nghệ thuật.
- Kỹ năng nghề:
•    Sử dụng thành thạo các loại cọ. Vẽ được cọ nét, cọ bản, cọ kim, vẽ hình thú, vẽ hình người, vẽ móng nổi, đính hột trên móng
•    Thông thạo kỹ năng phun màu thành những mẫu sọc thẳng, lượn cong, tròn, hình thoi, hoa văn trừu tượng,…
•    Làm được acrylic nail, nail French, nail phom khuôn, lưới, nail wraps, tipping
•    Học viên có khả năng sáng tạo tư duy nhiều mẫu vẽ khác nhau
Các cấp lớp:
- Vẽ cọ nét: 400.000 đ/ 2 tháng/tuần 3 buổi
- Vẽ cọ kim: 250.000 đ/ 1 tháng/tuần 3 buổi
- Vẽ cọ bản: 350.000 đ/ 1 tháng/tuần 3 buổi
- Vẽ móng nổi: 800.000 đ/ 2 tháng/tuần 3 buổi
- Vẽ hình thú: 400.000 đ/ 2 tháng/tuần 3 buổi
- Vẽ hình người:600.000 đ/ 2 tháng/tuần 3 buổi
- Vẽ airbrush: 1.000.000 đ/ 1 tháng/tuần 3 buổi
- Đính hột trên móng: 800.000 đ/ 1 tháng/tuần 3 buổi
- Kỹ thuật dắp bột: 1.500.000 đ/ 2 tháng/tuần 3 buổi
- Kỹ thuật dắp Gel: 1.500.000 đ/ 1 tháng/tuần 3 buổiCập nhật: 23/02/2018 - 08:28Tình trạng: Mới
Bảo hành: Không cóNguồn gốc: Hàng công ty
Loại hình đào tạo: Chăm sóc móng tay

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Khóa học trang trí móng Khóa học trang trí móng Product description: Khóa học trang trí móng -

Khai giảng thường xuyên, có lớp sáng, chiều, tối
Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Mục tiêu đào tạo:
- Kiến thức nghề:
•    Trang bị cho người học kỹ thuật cầm các loại cọ, phương pháp vẽ các loại hình trên móng, phương pháp phối màu, phương pháp phân bổ móng và trang trí móng có nghệ thuật.
- Kỹ năng nghề:
•    Sử dụng thành thạo các loại cọ. Vẽ được cọ nét, cọ bản, cọ kim, vẽ hình thú, vẽ hình người, vẽ móng nổi, đính hột trên móng
•    Thông thạo kỹ năng phun màu thành những mẫu sọc thẳng, lượn cong, tròn, hình thoi, hoa văn trừu tượng,…
•    Làm được acrylic nail, nail French, nail phom khuôn, lưới, nail wraps, tipping
•    Học viên có khả năng sáng tạo tư duy nhiều mẫu vẽ khác nhau
Các cấp lớp:
- Vẽ cọ nét: 400.000 đ/ 2 tháng/tuần 3 buổi
- Vẽ cọ kim: 250.000 đ/ 1 tháng/tuần 3 buổi
- Vẽ cọ bản: 350.000 đ/ 1 tháng/tuần 3 buổi
- Vẽ móng nổi: 800.000 đ/ 2 tháng/tuần 3 buổi
- Vẽ hình thú: 400.000 đ/ 2 tháng/tuần 3 buổi
- Vẽ hình người:600.000 đ/ 2 tháng/tuần 3 buổi
- Vẽ airbrush: 1.000.000 đ/ 1 tháng/tuần 3 buổi
- Đính hột trên móng: 800.000 đ/ 1 tháng/tuần 3 buổi
- Kỹ thuật dắp bột: 1.500.000 đ/ 2 tháng/tuần 3 buổi
- Kỹ thuật dắp Gel: 1.500.000 đ/ 1 tháng/tuần 3 buổiCanMuaBan 150006


Khoa hoc trang tri mong


Khai giang thuong xuyen, co lop sang, chieu, toi
Hoc vien tot nghiep duoc cap chung chi nghe theo quy dinh cua Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi.
Muc tieu dao tao:
- Kien thuc nghe:
•    Trang bi cho nguoi hoc ky thuat cam cac loai co, phuong phap ve cac loai hinh tren mong, phuong phap phoi mau, phuong phap phan bo mong va trang tri mong co nghe thuat.
- Ky nang nghe:
•    Su dung thanh thao cac loai co. Ve duoc co net, co ban, co kim, ve hinh thu, ve hinh nguoi, ve mong noi, dinh hot tren mong
•    Thong thao ky nang phun mau thanh nhung mau soc thang, luon cong, tron, hinh thoi, hoa van truu tuong,…
•    Lam duoc acrylic nail, nail French, nail phom khuon, luoi, nail wraps, tipping
•    Hoc vien co kha nang sang tao tu duy nhieu mau ve khac nhau
Cac cap lop:
- Ve co net: 400.000 d/ 2 thang/tuan 3 buoi
- Ve co kim: 250.000 d/ 1 thang/tuan 3 buoi
- Ve co ban: 350.000 d/ 1 thang/tuan 3 buoi
- Ve mong noi: 800.000 d/ 2 thang/tuan 3 buoi
- Ve hinh thu: 400.000 d/ 2 thang/tuan 3 buoi
- Ve hinh nguoi:600.000 d/ 2 thang/tuan 3 buoi
- Ve airbrush: 1.000.000 d/ 1 thang/tuan 3 buoi
- Dinh hot tren mong: 800.000 d/ 1 thang/tuan 3 buoi
- Ky thuat dap bot: 1.500.000 d/ 2 thang/tuan 3 buoi
- Ky thuat dap Gel: 1.500.000 d/ 1 thang/tuan 3 buoiRẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000